Nå er fotgjenger overgangene endelig på rett plass i krysset Ensjøveien/Gladengveien på Ensjø

Det har lenge vært arbeider i og rundt krysset Ensjøveien/Gladengveien. Gang muligheter og fotgjenger overganger har de siste årene vært stengt, åpnet og flyttet. Dette har skapt ulogiske gangmønster og det har skapt usikkerhet om hvor man kan krysse veien. For bare to uker siden var det ikke mindre enn 3 mulige kryssemuligheter på en strekning på 20 meter mellom Kiwibygget og Åpent bakeri.

En overgang/fotgjengerfelt var merket med skilt, uten hvite markeringer i veibanen. En var uten skilt, men halve gangfeltet var markert med hvitfarge i veibanen. Det siste var uten skilt og uten markering i veibanen, men markert med taktile indikatorer for blinde og svaksynte.

Denne uken har det blitt orden i sakene, nå har det rette fotgjengerfeltet fått skilt og hvite markeringer i veibanen, det er selvsagt det som har de taktile indikatorene for blinde og svaksynte. De andre midlertidige skiltene er tatt ned og man har fjernet den hvite markeringen i veibanen der det var halvveis markert. Den markeringen som er i krysset i dag, skal være den fremtidige løsningen for dette krysset.

Man har også kommet lengre med lyskrysset som skulle vært ferdig i desember. Det var nødvendig med noe ekstra gravearbeid for å kunne gjennomføre jobben. Det kan nå se ut til at de fleste kabelrør er lagt ned i bakken og lagt frem til sine rette steder og forhåpentligvis så kommer selve lyskrysset snart på plass også.

I forbindelse med endringen, så kan også se ut til at Ensjø får to nye ladeplasser for Elbil. Det er satt opp skilt og gjort klar for montering av ladepunkt på den ene parkeringslommen i Ensjøveien rett ved Åpent bakeri. På parkeringslommen utenfor Vitus apotek er det satt opp tillatt for av og på-lessing skilt. Dette er også rett ved vareleveringen til Sparbutikken, så det er ikke ulogisk.

Det mangler fortsatt et siste topplag med asfalt på deler av gangveien langs Ensjø Torg, før man er helt ferdig. Denne jobben blir nok gjennomført når man har gjort ferdig lyskrysset. Jeg regner også med at markering av sykkelbanen blir markert på nytt når alt er klart.

Nå får vi håpe at bilene respekterer forgjengerfeltene og at fotgjengerne bruker dem.

Les tidligere sak om dette krysset