Nå går man i gang med arbeidet for den endelige løsningen for å koble gamle Bertrand Narvesensvei sammen med Tiedemannsparken på Ensjø

  

Som de fleste som bor i nærområdet og bruker snarveien som ble opprettet som erstatning for veien mellom Gladengveien og Tiedemannsparken,  ble det litt tungvint når Bertrand Narvesens vei ble stengt. Nå er arbeidet med den permanente løsningen straks klart til å starte opp.

I mai 2019 søkte Arcasa arkitekter om rammetillatelse for å lage denne forbindelsen. I juli 2019 ble rammetillatelsen godkjent og nå i midten av januar har man sendt inn søknad om igangsettelses tillatelse. Dette arbeidet har det litt kryptiske navnet friområde FR5 og nedre del av FR6, men det henviser kun til navn på områder i reguleringsplanen.

Dette byggearbeidet kommer til å gå parallelt med deler av arbeidet på Vestre parkdrag og med Tiedemannsparken del 3. På det sistnevnte området, som Ensjø aktuell informasjon skrev om i januar 2019,  skal man grave og legge deler av Hovinbekken. Denne renner i dag som en midlertidig bekk igjennom byggeområdet til boligprosjektet Tiedemannsparken og skal flyttes. Når det gjelder arbeidet med Tiedemannsparken del tre, så ble rammetillatelsen sendt inn i november 2018 og rammetillatelsen ble godkjent i februar 2019. Oppstart av dette arbeidet er ventet våren 2020.

Når det gjelder området FR5 og nedre del av FR6 så skal dette området opparbeides med gangsti og bekkedrag/vannkanal og begge deler vil koble seg på gangstier og bekkedrag/vannkanal som skal opparbeides i Tiedemannsparken del 3. På bildet over er området inntegnet som rødstipplet og på bilde under så er det blåstipplet.

Så når dette området er opparbeidet og klart, så vil vi som beboere igjen kunne komme enklere til og fra Tiedemannsparken/Gladengveien.

Les søknaden fra Arcasa

Les tidligere sak om Tiedemannsparken del 3