Nå bygges det ny midlertidig brannstasjon for Ensjø området og Oslo øst

På nettsiden til Brann- og redningsetaten kan man lese at Oslo skal ha en beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker. Byen har over 50 brannkonstabler, 16 brannbiler og én brannbåt som til enhver tid er på vakt i Oslo, klar til å rykke ut for å redde liv og verdier.

Brann- og redningsetaten har syv døgnbemannede brannstasjoner i hele Oslo: Hovedbrannstasjonen i sentrum, Briskeby, Smestad, Sagene, Grorud, Bryn og Kastellet.

Det er noen endringer på gang og en av de største er at hovedbrannstasjonen skal flytte ut av sentrum og opp til Bryn. Derfor er Hasle og Ensjø området i ferd med å få ny «midlertidig» brannstasjon. Denne bygges i Eikenga på Hasle rett i nærheten av Valle Hovin og Turnhallen.

Denne brannstasjonen skal fungere som midlertidig stasjon mens den gamle brannstasjonen på Bryn rives. Når gamle Bryn brannstasjon er revet, så skal det bygges opp en ny hovedbrannstasjon for hele Oslo på eiendommen.

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet sak om hovedbrannstasjonen. Nå er det byggearbeider i gang som gjør at jeg på nytt avlegger dette området et besøk. På Eikenga har gravemaskinene startet å grave ut og klargjøre tomta, slik at grunnmur og betongplate kan støpes.

Den nye midlertidige brannstasjonen vil bestå av en administrasjons-/oppholdsbygning og en vognhall med tilleggsfunksjoner. Den midlertidige brannstasjonen skal stå klar til bruk i siste kvartal av 2019.

 

Les igangsettingstillatelsen

Les tidligere sak om Bryn Brannstasjon

Se nettsiden til Brann- og redningsetaten

 

Slik ser Bryn brannstasjon ut i dag og th så ser man skisse av ny hovedbrannstasjon som skal bygges på bryn.