Ny hovedbrannstasjon i Oslo planlegges på Bryn brannstasjon i nabolaget til Helsfyr og Ensjø

bryn brannstasjon 1 bryn brannstasjon 2

Ensjø aktuell informasjon strekker seg denne gangen litt utenfor det naturlige nedslagsområdet for hva jeg vanligvis skriver om. Det har en stund vært klart at hovedbrannstasjonen i Oslo skal lokaliseres til Bryn brannstasjon. Arbeidet ble startet opp i oktober 2016 og det er nå kommet så langt at planen er lagt ut til offentlig høring.

Det er ikke hver dag man får en så tung og viktig kommunal funksjon i yttergrensen av nabolaget, så jeg velger å lage en liten sak på dette.  For de som er interessert så skjer det mye spennende i området Bryn/Brynseng. Det planlegges kollektivknutepunkt, trikkelinjer og det skal lages nye sykkelbaner i veien, men det er en annen sak. Vi fortsette med brannstasjonen.

Det som står i plandokumentet er dette: Det foreslås å omregulere Tvetenveien 18 og 20 fra spesialområde (kommunalteknisk virksomhet) og byggeområde for industri, kontor og forretning til brannstasjon, driftsstasjon for vann og avløp, kontor, forretning, bevertning og annen offentlig eller privat tjenesteyting (treningssenter). Det foreslås å bygge et felles bygg for ny hoved brannstasjon og driftsstasjon for vann og avløp. Bygget vil få en base på opptil 8 etasjer med et tårn på opptil 11 etasjer. I tillegg foreslås det å bygge en bygning med samme makshøyde som basen på brannstasjonen. I dette bygget foreslås formålene kontor, forretning, bevertning og annen offentlig eller privat tjenesteyting (treningssenter). Det foreslås dessuten å etablere en park på 1,4 dekar.

Eventuelle bemerkninger til planforslaget må sendes til Plan- og bygningsetaten senest 27.august 2018.

Wikipedia skriver at den første Bryn brannstasjon lå ved Fyrstikkfabrikken på Helsfyr. Denne hadde bemannet døgnvakt fra 1927. At denne senere ble flyttet og at dagens brannstasjon sto ferdig i 1940 som en 1-etasjers bygning, men ble påbygd med to etasjer og fikk sitt nåværende utseende fra 1.september 1966.

Den eksisterende Bryn Brannstasjon skal rives før man kan starte arbeidet med den nye. På kommunens sider skriver man at planlagt ferdigstillelse for ny hovedbrannstasjon er satt til sommeren 2023. I mellomtiden kan det se ut til at det skal etableres en midlertidig brannstasjon i Hasle/Økern området som skal sikre brannberedskapen i området frem til den nye står ferdig.

 

Se illustrasjonene til bygningen

Se planforslaget til ny hoved brannstasjon

IMG_4416 IMG_4420