Mange ørret funnet døde i Hovinbekken på Hasle/Ensjø

fiskedød (35) fiskedød (48)

Det har vært et utslipp av «noe» i Hovinbekken rett ved tennishallen på Hasle som har forårsaket fiskedød. Et større antall små ørreter ligger døde på bunnen av bekken. Det var Aftenposten som først skrev om fiskedøden i 12 tiden i dag.

Ensjø Aktuell informasjon har vært oppe i Hovinbekken og snakket med Terje Laskemoen  som er avdelingsleder i natur og forurensing avdelingen i Bymiljøetaten. Han vadet rundt i Hovinbekken for å danne seg et bilde av hva som kunne ha skjedd og i hvilket omfang, samt finne ut hvilke konsekvenser dette utslippet kan ha for bekken og dyrelivet.

Det spesielle med denne saken er at det kun er på et meget avgrenset område (30 meter lengde) det finnes døde fisker. Det finnes også noen døde marker og bunndyr, men det er mest små ørret som har dødd. Når jeg var der kunne vi ta opp en større ørret på ca 4-500 gram som også var død, med det var den eneste større fisken. Det ser ikke ut til at det er noe som har skjedd i de øvre dammene ved hasle og det har heller ikke forårsaket skade ned over mot Teglverksdammen.

Det er vanskelig å nøyaktig fastslå hva som har forårsaket fiskedøden og det er vanskelig å fastslå tidspunktet det kan ha skjedd. Anslaget går på at det kan ha skjedd så tidlig som lørdag/søndag og ikke senere enn mandag kveld. Dette kunne man se på fiskene som ble plukket opp, for noen var allerede startet å bli spist på av insekter og andre bunndyr i bekken.

Det er uansett veldig trist at Hovinbekken får oppleve dette, noe som kan sette fiskene i bekken i fare. Fiskene som ble plukket opp skal nå sendes inn til analyse for å se om man kan fastslå døds årsaken. Det er viktig at alle som opplever eller ser forurensning i Oslos bekker og elver melder dette inn så raskt som mulig for å kunne begrense skadene.

 

Sjekk Aftenposten sak om fiskedøden

Les tidligere sak om Fiske i Teglverksdammen

 

fiskedød (26) fiskedød (15)

fiskedød (6) fiskedød (20)