Kunstgressbanen ved Teglverksdammen på Hasle nærmer seg ferdig – i nabolaget til Ensjø

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om bygging av garasjeanlegg og ballbane ved Teglverksdammen på Hasle. Helt siden reguleringsplanen for Teglverksdammen ble vedtatt i august 2012, har det vært klart at det skal bygges ballbane på tomten mellom parkeringshuset til Hasle torg og Teglverksdammen.

Rammetillatelsen til prosjektet ble gitt i 2016. Tomta hadde frem til sommeren 2018 ligget ubrukt og en stund var det mye parkering av biler og utstyr på området, helt til det ble skiltet parkering forbudt. Sommeren 2018 ble det satt i gang byggearbeider på tomta.

I august 2019 var arbeidet kommet så langt at parkeringskjelleren med plass til 36 biler var ferdig støpt med gulv, vegger og tak. Siden da har man jobbet sakte men sikkert med å isolere taket og lagt på grus og avrettingsmaterialer som skal være grunnlaget for banen og kunstdekket.

Nå i april 2020 er man ferdig med å legge på kunstgresset. Det er satt opp lyskastere og det er satt opp ballnett rundt hele banen. Banen er merket opp og det eneste som mangler er målene.

Dessverre så er rammen og utearealene rundt banen ikke helt på plass. Det er litt arbeider som gjør at tilgangen til banen er mulig, som gjenstår å fikse. Banen er et lukket anlegg der det er inngang midt på langsidene. Det er fortsatt byggegjerder rundt anlegget og det vil nok ikke stå ferdig og klart til bruk før nærmere sommeren.

Men anlegget ser veldig bra ut og vil være et flott tilskudd til fotballmulighetene i området.

Les tidligere sak om dette 

Video fra April 2020

Video fra August 2019