Det nærmer seg bygging av fotballbane ved Teglverksdammen på Hasle i nabolaget til Ensjø

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om bygging av garasjeanlegg og ballbane ved Teglverksdammen på Hasle. Helt siden reguleringsplanen for Teglverksdammen ble vedtatt i august 2012 har det vært klart at det skal bygges ballbane på tomten mellom parkeringshuset til Hasle torg og Teglverksdammen.

Rammetillatelsen til prosjektet ble gitt i 2016. Tomta hadde frem til sommeren 2018 ligget ubrukt og en stund var det mye parkering av biler og utstyr på området helt til det ble skiltet parkering forbudt. Sommeren 2018 ble det satt i gang byggearbeider på tomta. Nå er arbeidet kommet så langt at parkeringskjelleren med plass til 36 biler er ferdig støpt med gulv, vegger og tak. Man har startet å lage innkjøringen til garasjen.

Utbygger har i juli sendt inn søknad om igangsetting av del 2 av prosjektet. Del to er ballbanen som skal ligge på taket av garasjeanlegget. Denne ballbanen vil være 25 x 40 m med kunstgressdekke og det vil bli lyskastere og 6 meter høyt nett rundt banen.

Det er selskapet PST sportsanlegg som skal lage ballbanen og de tilhørende fasiliteter. De skriver på sine sider «PST Sportsanlegg AS ble etablert mars 2018, og ønsker å tilby den ypperste kvalitet av idrettsanlegg. Vi har samarbeidsavtaler med kvalitetsprodukter innenfor kunstgress, kunststoffdekker, tennisdekker, padeltennis, ballfangernett, stadiongjerder, ballbinger, fotballmål, vedlikeholdsutstyr og alt annet idrettsutstyr til de ulike anleggene.»

Så om ikke alt for mange måneder kan man nok ta i bruk den nye banen til fotballspill!

 

Se igangsettelse tillatelsen fra Plan og bygningsetaten

Les tidligere sak om ballbanen

Se hjemmesiden til PST sportsanlegg