Katastrofalt dårlig salg av nye boliger på Ensjø i tredje kvartal – kun 23 leiligheter solgt!

Ensjø torg 001 Nye boliger på ensjø 003

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø vedrørende ny boligsalget. I de store boligprosjektene som er til salgs på Ensjø har man i løpet av tredje kvartal (juli -september) kun solgt 23 leiligheter. Dette er en katastrofal nedgang. Det kan vel nesten kalles bråstopp i markedet.

Dette er det dårligste tredje kvartalet og det nest dårligste kvartalet noensinne, siden jeg startet å måle dette i 2011. Salget i fjerde kvartal 2013 hadde 14 solgte og er det laveste. I 2017 har salget vært Q1 = 256, Q2 = 150 og Q3 = 23 solgte boliger

Det er boligprosjektet til Skanska Ensjø Torg som selger flest og dette har kun 8 salg. Akkurat i øyeblikket er det også ganske mange nye leiligheter til salgs på Ensjø, tallet er oppe i høye 310 ledige leiligheter. Nå har alle prosjekter lagt ut det meste de har med unntak av Selvaag som holder tilbake 2 etasjer med 71 leiligheter i Tiedemannsfabrikken 2 og Skanska som holder tilbake 9 leiligheter i Ensjø Torg.

Det blir ekstra spennende å se om så lave salgstall og høyt tall av ledige boliger gir utslag i utbyggernes iver etter å legge ut nye prosjekter. Det er flere prosjekter som nærmer seg politiskbehandling. Det blir også spennende å se om utbyggerne nå senker prisen på leiligheter som allerede er lagt ut for salg for å holde salget oppe/lokke til seg nye kjøpere.

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 186 av 240 (hus a+b+c) leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 4 leiligheter, og nå er det 54 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 355 leiligheter i 4 salgstrinn. Det er startet salg av hus a, b og c. Det er byggearbeider på tomta og man har kommet langt med bygg a og b. Grunnarbeider i gang for bygg c.

I prosjektet Utsiktskvartalet (Skanska/Ferd) er 252 av 255 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 1 leilighet, og nå er det 3 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i slutten av 2015. Byggearbeidet er kommet langt på store deler av prosjektet.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 1 (Selvaag) er 145 av 158 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 2 leiligheter, og nå er det 13 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2016. Arbeidet med å bygging er kommet et stykke på vei.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) er 74 av 222 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 3 leiligheter, og nå er det 77 (*148) ledige leiligheter i dette prosjektet i de salgstrinnene som er lagt ut. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet med å rive den gamle bygningen er ferdig og grunnarbeidene er startet opp. (* Man holder tilbake 71 leiligheter i 3 og 5 etasje som ikke er lagt ut for salg)

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 197 av 236 leiligheter solgt. (Trinn 1, 2 og 3) Det betyr at man i andre kvartal har solgt 8 leiligheter, og nå er det 39 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Det har startet opp grunnarbeider på tomta til trinn 1 og 2. Noe byggearbeider er startet for trinn 1. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 520 boliger i 7 salgstrinn. Salgstrinn 3 ble lagt ut i mai 2017.

I prosjektet Ensjøhøyden (Neptun Properties/USBL) er 102 av 133 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 2 leiligheter, og nå er det 31 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet med å rive den gamle bygningen på tomta er ferdig og gravearbeider er startet opp på tomta.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) er 28 av 92 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 1 leilighet, og nå er det 64 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i Mars 2017. Arbeidet med å rive den gamle bygningen på tomta er sluttført.

I prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties/USBL) er 44 av 73 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 2 leiligheter, og nå er det 29 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i April/mai 2017. Ingen ting har skjedd på tomta og her er heller ikke prosjektet politisk behandlet eller godkjent.

 

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 30/9-2017)

*Nye prosjekter! *

Når det gjelder andre planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Malerhaugveien 28, Malerhaugveien 20, Malerhaugveien 19-21, Malerhaugveien 15, Ensjøveien 3-5, Ensjøveien 4, Ensjøveien 8, Ensjøveien 16-20.  I tillegg har det dukket opp store bolig planer på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og selve Fyrstikktorget.

Det har også startet å skje ting rundt Ferd sitt boligprosjekt på felt G i Tiedemannsbyen. Ferd har også starte opp reguleringsarbeid med eiendommene Gladengveien 12 og 14.

Obos har tidligere i år kjøpt 2 nye eiendommer på Ensjø. Dette gjelder Ensjøveien 8 og Grenseveien 71 så disse prosjektene vil stå foran omregulering, men med planer om boliger 5-8 år frem i tid.

Les sak om salgstallene for andre kvartal 2017

Bildene i saken er av de forskjellige byggeprosjekter rundt på Ensjøområdet.

Nye boliger på ensjø 060 Nye boliger på ensjø 052

Nye boliger på ensjø 036 Nye boliger på ensjø 012

Ensjøveien 34 002 Nye boliger på ensjø 019