I 2019 vil det komme mange nye bomstasjoner i Oslo og flere vil komme på Ensjø området og i våre nærområder. Se hva Bydelsutvalget har vedtatt om dette!

bom ensjøveien bom galgeberg

Du har sikkert fått med deg all diskusjonen om nye bomstasjoner i Oslo. Det planlegges 56 nye bomstasjoner i tillegg til de som allerede er der fra tidligere. Planarbeidet med de nye bomstasjonene har startet. Alle bydeler i Oslo har fått mulighet til å uttale seg med frist 15.september.

Kort om bakgrunnen: I den reviderte avtalen for Oslopakke 3 av 05.06.2016 er det enighet om å innføre tids- og miljødifferensierte takster og suppleringssnitt i dagens bomring. I juni 2017 inngikk Forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 en tilleggsavtale til den reviderte avtalen, hvor partene også er enige om et prinsipp for plassering av nye bomsnitt og nytt takstsystem, samt å innføre betaling for trafikk over bygrensen inn mot Oslo (bærumssnittet er allerede etablert).

I tråd med det igangsatte arbeidet skal Bystyret behandle saken om plassering av bomstasjoner i Oslo, som Statens vegvesen har utarbeidet, innen utgangen av 2017. Dette gjelder forslag til plassering av bomsnitt i indre ring i Oslo, innenfor dagens Osloring, konsept Ring 2 med armer, samt nye bomsnitt mot Romerike og Follo. Endringer i bompengesystemet krever forpliktende vedtak utover Oslo kommune, i alle berørte kommuner og fylkeskommuner, samt tilslutning fra Stortinget. Nye bomsnitt vil bli satt i drift våren 2019. Det er også varslet innføring av nye takster fra våren 2020.  Forslag til plassering av nye bomstasjoner er nå på høring med frist 15.09.2017.

Alle bilister i Oslo vil bli berørt, så for oss som bor på Ensjø eller i nærområdet vil det også komme nye bomstasjoner. De nærmeste er planlagt her:

 • Økernveien v/den gamle trafostasjonen
 • Ensjøveien v/ turvei D2
 • Strømsveien v/bommen på Galgeberg

Saken har vært til behandling hos våre lokalpolitikere. Bydelsutvalget i Gamle Oslo har uttalt seg om saken og deres flertalls vedtak lyder slik

Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak:

 • Skolevei, fotgjengere og syklister må hensyntas i anleggsfasen.
 • Felling av trær bør unngås så langt det er mulig.
 • Det bør gjøres grep for å minske snikkjøring ved bommen på Galgeberg.
 • Statens vegvesen bes utrede løsninger hvor bomstasjoner kun plasseres på hovedveier, slik at bomstasjoner på lokalveier kan unngås
 • Statens vegvesen bes utrede alternativ plassering til følgende foreslåtte bomstasjoner:
 1. Grenseveien v/ busslommen over Tøyenparken
 2. Ensjøveien ved Normannsløkka
 3. Galgeberg ved bussbommen i St. Halvardsgate,
 4. Konowsgate (mellom Ekebergveien og rundkjøringa i Mosseveien)
 • Bomstasjoner på lokalveien skal ikke merkes med takstskilt. Andre måter å informere bilistene må etableres.
 • Bomstasjoner må få en diskre utforming slik at de i minst mulig grad skjemmer nærområdet.

Bydelsutvalget må kunne oppleves som kritisk til selve plasseringen av bomstasjonene siden de ber om at man utreder alternativ plassering til alle i vårt nærområde.

Denne saken er laget som en informasjons sak da prinsippvedtakene om de nye bomstasjonene allerede er fattet. Jeg som skriver Ensjø Aktuell informasjon er ikke spesielt tilhenger av bomstasjoner slik det her er planlagt, men prøver likevel objektivt å informere om vedtaket og behandlingen og hvordan dette vil treffe oss på Ensjø!

 

Les dokument med beskrivelse av alle bomstasjoner i Oslo ( sjekk side 32 og 33 for Ensjø)

Se kart med alle nye bomstasjoner i Oslo

Les dokumentet som var til behandling i Gamle Oslo

Les protokollen fra møtet (se sak 150 side 6)