Hartvig Nissen videregående skole flytter fra Frogner til Helsfyr/Ensjø

For de som følger med på ting som skjer i nabolaget, så er det nå kommet opp nytt skilt på Grenseveien 95. Det gamle Telenor skiltet er tatt ned og skiltet med Hartvig Nissen videregående skole og Oslo kommune er satt opp.

Som Ensjø aktuell informasjon skrev om sommeren 2020 så er det besluttet at Oslo kommune utvider videregående skole kapasiteten i området igjennom å leie Grenseveien 95 (Grønvold gård) i 10 til 15 år. For de som ikke er kjent i området så ligger den videregående skolen F21 vegg i vegg med dette bygget. Den fremtidige barneskolen som skal bygges i Grenseveien 91 ligger rett over veien. Så lokaliseringen for en videregående skole er rett. Det er også gode kollektivforbindelser med buss og bane i området.

Bygningene skal tas i bruk som videregående skole med plass til inntil 750 elever. Dette har medført innvendige endringer av bygningen, endringer i planløsning så de har blitt tilpasset skole, samt endringer rundt internkommunikasjon/ trapper som følge av rømningskrav, oppgradering av ventilasjons anlegg mv.  Tiltaket har ikke medført endring i fasader eller på annen måte endringer av bygningens utside.

Arbeidet har pågått siden sommeren 2020 og nå nærmer det seg slutten. I kommunalt saksinnsyn kan man lese i dokument fra januar 2021 en søknad om midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket Grenseveien 95. Dette gjelder det innvendige ombyggingsarbeidet. Det gjenstår fortsatt en del utomhus arbeider (gress, busker og trær etc), som påbegynnes først når været tillater dette. Ganger /stier vil da også klargjøres under denne fasen.

Når brukstillatelsen er på plass så vil eiendommen overleveres til Oslo kommune, som starter arbeidet med å klargjøre den til skoleformål. Planen er at skolen skal tas i bruk som Hartvig Nissens videregående skole fra etter sommeren 2021 og de skal holde til der i 3 år. Dette skjer på grunn av at de gamle bygningene til Hartvig Nissen på Frogner skal totalrenoveres.

 

Les søknaden om midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket for Grenseveien 95

Les om saken på Hartvig Nissens sin nettside se flere innvendige bilder

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon om ombygningen