Langvarige problemer med vann på Ensjø T-banestasjon – Det henger istapper fra taket inne på stasjonen

Ensjø aktuell informasjon har lenge fulgt med på Ensjø T-banestasjon og har sett at stasjonen de siste 3 årene har fått utfordringer med at vann renner inn på stasjonen. Selv etter at boligene over og rundt stasjonen er ferdigstilt og innflyttet har vannproblemene fortsatt. Nå henger det faktisk istapper inne i taket på stasjonen, noen henger over benkene der folk skal sitte.

Først litt historie. Ensjø T-banestasjon ble bygget og ferdigstilt i 1966 når t-banen ble bygget ut i østlig retning. Det ble i 2010 besluttet at stasjonen skulle oppgraderes betydelig for å kunne gjennomføre den ønskede utviklingen av Ensjø området. I mai 2012 startet man opp arbeidet og rev den gamle stasjonen og lagde en helt ny stasjon, slik vi ser den i dag. En del av stasjonen er overbygget og en del av stasjonen er åpen. I juni 2013 ble stasjonen formelt åpnet etter en byggeperiode på ett år og en kostnad på 225 millioner kroner.

I september 2015 ble reguleringsplanen for området (tyngdepunktet) senere omdøpt til Ensjø Torg vedtatt i bystyret. Bystyret vedtar i juni 2016 at Skanska skal få kjøpe kommunal eiendom ved t-banen for 92 millioner kroner. Samtidig ble lignende eiendommer på Ensjø solgt for betydelig høyere priser, helt opp til 200 millioner.

I oktober 2016 ble stasjonen delvis stengt for skiferplanetene som var på veggene inne i stasjonen hadde løsnet flere steder og resultatet ble at alle veggplatene på stasjonen måtte festes på nytt.

I begynnelsen av 2017 startet Skanska opp arbeidet med bygging av boligprosjektet Ensjø Torg. For å kunne bygge boligene rundt Ensjø T-banestasjon måtte yttersiden av veggene og yttertaket av den nybygde stasjonen fra 2013, delvis bli fjernet. Det er dette arbeidet som i hele byggetiden etterpå har skapt vann problemer inne på stasjonen. Man fjernet eller lagde skade på membranen som tidligere holdt stasjonen tett og tør.

Om det er bygningene som ligger inntil stasjonen eller om det er utearealet som ligger rett over T-banestasjonen som skaper vann utfordringene på stasjonen skal jeg ikke mene noe bastant om. Men de siste 3 årene har det vært betydelige problemer og enkelte ganger har områder inne på stasjonen måtte stenges, grunnet at det «fosset» vann inn. Spesielt er plattformen ut av byen og rampen som går opp mot Rolf Hofmos gate vært plaget med mye vann. Men det er problemer på begge sider.

Ensjø aktuell informasjon var innom og tok noen bilder av stasjonen fredag 8.januar og 10.januar. Da hang det istapper fra taket av stasjonen. Så selv om Skanska har ferdigstilt boligene rett ved og over stasjonen, så fortsetter vann problemene.

Ensjø aktuell informasjon har grunn til å tro at det har vært og er betydelig kommunikasjon mellom Sporveien og Skanska om dette. Det er grunn til å tro at det har vært flere befaringer og at det kanskje går mot et forsikringsoppgjør for å utbedre skadene som skaper vannproblemet. Samtidig må det gjøres utbedringer inne på stasjonen der langvarig vanninntreng har satt sine spor.

Jeg vil gjette på at hele eller deler av det innvendige glasstaket på stasjonen må demonteres for å reparere deler av skadene. Dette kan igjen bety at stasjonen må stenge helt eller delvis. Det kan også bety at beboerne på Ensjø Torg som har minimalt med utearealer, kan bli uten disse en stund hvis undersøkelser viser at hele membranen over stasjonen må sjekkes og repareres eller skiftes helt ut for å unngå fremtidige problemer.

Stasjonen kostet 225 millioner når den var ferdig i 2013. Det vil være ugreit om skattebetalerne skal få en ny regning for denne stasjonen, for skader som en utbygger har påført anlegget. Det hører også med til historien at Skanska fikk kjøpt kommunens eiendom ved T-banestasjonen veldig billig når man kun betalte 92 millioner kroner. Så her må Skanska rydde opp i vannproblemene de har skapt. De har sikkert tjent mye penger på ved å bygge og selge boligene over og rundt Ensjø T-banestasjonen!

De siste dagene er det sperret av et område på perrongen mot sentrum og det er satt ut et masse paller med det som ser ut som grunnmursplast / gummi, som kan hindre vann i å renne igjennom ting. Men om dette skal benyttes til stasjonens vannproblemer eller noe annet i t-banesystemet har jeg ikke kunnskap om.

Se video som er laget denne helgen, men som også har innslag fra 2018.

Se video fra før stasjonen ble bygget om

Se video av ny åpningen av stasjonen i juli 2013

Se video av første del av rivningen av den gamle stasjonen