Nå forberedes det boliger i Hedmarksgata 13 til 15 på Jordal – i nabolaget til Ensjø

I september 2019 vedtok Oslo bystyre reguleringsplanen for Hedmarksgata 13 til 15. Planen åpner for et nybygg med maksimalt 6 etasjer og med anslagsvis 95 boenheter.

Dette prosjektet har blitt omsatt noen ganger underveis i arbeidet. I mars 2017 det ble kjent at Hedmarksgata 13 og 15 var solgt til investeringsselskapet Daimyo AS. Selger var Ragde Eiendom.

Det ble omtrent samtidig i mars 2017 sendt inn søknad til plan og bygningsetaten om oppstartsmøte på eiendommen. Daimyo hadde etablert selskapet Hedmarksgården AS som også var de som stod på papiret som eiere, når bystyret vedtok reguleringen i september 2019.  Selskapet Hedmarksgården AS ble slettet i Brønnøysundregistret 17.12.2019.

Selskapet Hedmarksgata BRL ble etablert i september 2019 av Daimyo AS og i desember 2019/januar 2020 skiftet selskapet styre og forretningsadresse. Leder av selskapet er nå den samme som er dagligleder i Scandinavian Property Group AS. Dette indikerer at prosjektet er solgt videre.

Sommeren 2020 ble det fra selskapet Scandinavian Property Group AS sendt inn søknad om rammetillatelse for prosjektet. Nå har arbeidet med å forberede bygging av boliger på eiendommen kommet et stykke.  Det har imidlertid vært flere runder der Plan og bygningsetaten har bedt om tilleggsinformasjon fra ansvarlige for prosjektet. Dette kommer av at utbygger at avveket fra den opprinnelige reguleringsplanen og dette driver Plan og bygningsetaten og avklarer nå.

Det kan se ut til at fasadene på prosjektet er endret og dette er ikke tråd med det Plan og bygningsetaten forholder seg til og utbygger har skissert noen dispensasjonssøknader. Les om dette i vedlegg under.

Nå ligger det litt til utbygger å svare ut plan og bygningsetaten, før man kommer videre. Foreløpig er det ikke sendt inn rivningssøknad på eksisterende bygning.

Prosjektet er ikke i salg enda, men det har fått navnet Kampenhagen og det er opprettet en side for prosjektet.

 

Se bilde/skisse av bygget fra november 2020

Les dokumentet fra desember 2020 der plan og bygningsetaten stiller mange spørsmål knyttet til dispensasjonssøknader eller avvik fra den vedtatte reguleringsplanen.

Les på siden til Kampenhagen

Les sak om den vedtatte reguleringsplanen

Prosjektet har hatt litt forskjellige presentasjonen, men topp bildet i denne saken er det nyeste av prosjektet og stammer fra november 2020. De under her er fra forskjellige tidspunkter i reguleringssaken.