Gravearbeidet har startet i boligprosjektet Malerhaugen Park på Ensjø.

Malerhaugen park 007  Malerhaugen park 013

Denne uka har Neptun Properties startet byggingen av boligprosjektet Malerhaugen Park på Ensjø. Arbeidene er satt i gang selv om man bare har solgt 11 av 25 leiligheter, noe som utgjør 44 prosent. Rammetillatelsen er søkt, og bygningene på tomta er revet og igangsetting er vedtatt og nå er arbeidene med fjerning av overflate jord og graving av byggegropa i gang.

Prosjektet hadde salgsstart i mai 2013 og salget har vært litt berg og dalbane. I andre kvartal 2013 ble det solgt 2 leiligheter, i tredjekvartal 2013 ble det solgt 5 leiligheter, i 4 kvartal 2013 ble det ikke solgt noen. I første kvartal 2014  ble salget litt bedre og det ble solgt 4 leiligheter, men så har det stoppet opp litt igjen for langt i andre kvartal er det ikke solgt noen.

Siden arbeidet er satt i gang så regner nok Neptun med at salget fremover skal øke og at folk starter å kjøpe nye boliger igjen. Neptun Properties har åpenbart god tro på Ensjø området, siden de også planlegger boliger i stålverksveien nr 1.

Les om prosjektet

Les tidligere sak om dette prosjektet

Les om boligsalget på Ensjø i første kvartal 2014

Les om Stålverksveien 1

 

Malerhaugen park 005  Malerhaugen park 001