Forsøker spekulantene å komme seg ut av Grenselunden prosjektet på Ensjø? – 8 leiligheter ligger nå ute for resalg og en megler selger alene 6 stk!

Grenselunden 033 Grenselunden skisser a

Boligprosjektet Grenselunden på Ensjø ble lagt ut for salg i februar 2016 og man solgte leilighetene ganske fort grunnet en gunstig pris. Prosjektet har hatt byggestart. Nå kan man imidlertid på Finn.no se at det er hele 8 «kontraktsposisjoner» eller resalg av leiligheter i dette prosjektet.

Det spesielle er at en megler fra Sem og Johnsen selger 6 av de 8 leilighetene som ligger ute. Leilighetene er ikke ferdige og det er ikke en nært forestående overtakelse heller, for innflytting kan først skje i 2 og 3 kvartal 2018 og det er ett år frem i tid. De leilighetene som ligger ute for resalg er fra 36 til 77 kvadratmeter store.

Det kan være mange årsaker til at noen ønsker å selge en leilighet før eller rett etter overtakelse. Det kan være endring i livssituasjonen og personlige forhold eller at man har kommet på andre tanker og ikke ønsker å bo der man har kjøpt bolig.

Det kan også være at man har kjøpt bolig for å selge med fortjeneste før overtakelse, det som kalles boligspekulasjon. Jeg skal presisere at kjøp og salg av boliger ikke er ulovlig. Det er heller ikke ulovlig å tjene penger på boligsalg, så lenge man betaler skatt av fortjenesten eller at man ikke bryter noen lover.

Kanskje har selgeren/ selgerne blitt nervøse i anledning at boligmarkedet i Oslo har blitt betydelig nedkjølt og har pris nedgang. Den eller de er derfor nødt til å komme seg ut av disse kontraktene før de risikerer å tape penger. Det er umulig å vite om boligmarkedet fortsetter nedover eller snur før leiligheten skal overleveres.

Jeg mener imidlertid at boligspekulasjon er en uting. Det er flere prosjekter på Ensjø som har spekulanter inne og det blir spennende å se hvor lenge de har is i magen.

Se eksempel på en av annonsene som ligger ute

Les tidligere sak om dette boligprosjektet.

Grenselunden skisser b Grenselunden skisser c

Grenselunden 033 Grenselunden 026