Forsøker å tjene 1 million kroner på resalg av en leilighet i boligprosjektet Grenselunden på Ensjø i Oslo

Grenselunden skisser a  Grenselunden tomt

Boligprosjektet Grenselunden på Ensjø ble lagt ut for salg i februar 2016 og man solgte ut trinn en og to veldig raskt og i trinn 3 er det kun 3 ledige. Så 146 av 149 leilighetene ble solgt i løpet av noen få uker. Nå er det kun 3 leiligheter ledig.

Det spesielle er at privatmegleren allerede nå har lagt ut en leilighet for resalg med ikke mindre enn 1 million kr i prisøkning. For 4 måneder siden kostet leiligheten 4,5 millioner nå er den lagt ut for 5,5 millioner. Utbygger har ikke engang startet byggingen, men man har revet det gamle bygget som stod på eiendommen. Dette salget er uvanlig raskt etter kontraktsinngåelsen.

Det kan være mange årsaker til at noen ønsker å selge en leilighet før overtakelse. Det kan være endring i livssituasjonen og personlige forhold eller at man har kommet på andre tanker og ikke ønsker å bo der man har kjøpt bolig.

Det kan også være at man har kjøpt bolig for å selge med fortjeneste før overtakelse, det som kalles boligspekulasjon.

Jeg skal presisere at kjøp og salg av boliger ikke er ulovlig. Det er heller ikke ulovlig å tjene penger på boligsalg, så lenge man betaler skatt av fortjenesten eller at man ikke bryter noen lover.

Jeg mener imidlertid at boligspekulasjon er en prisdrivende uting, som gjør boliger dyrere, i et allerede hardt presset boligmarked. Det er også et tankekors at entreprenører og utbyggere er ute og å beklager seg over situasjonen med boligkrise og for lite bygde boliger, men det er sjelden de er ute og tar oppgjør med egen salgs politikk til spekulanter som er med å bidra til en høy etterspørsel som kun er drevet av profitt.

I dette tilfellet så skal en nye eier betale 1 million kroner mer enn nåværende kjøper betalte for 4 måneder siden. Vi får se i tiden fremover men det er noe som sier meg at nok kommer flere leiligheter på resalg i dette prosjektet.

Les tidligere sak om dette boligprosjektet.

Les annonsen om salget