Ensjøbyen blir synlig på Ensjø – 12 boligprosjekter og ett næringsprosjekt!

 

Ensjø er i ferd med å forvandles fra bilby til boligby. Dette har pågått over noen år nå (11) og noen prosjekter er ferdige, andre er i ferd med å bygges og flere er på planleggingsstadiet. Det er bygget mye men det skal fremdeles bli bygget mange flere boliger på Ensjø i årene fremover.

La oss derfor ta et kort tilbakeblikk på det som er ferdig. Vi må faktisk tilbake til 2003 da det første ble oppført. Det er bygget ett næringsbygg og 12 boligprosjekter som er helt ferdige. Det er riktig nok ett par (Marienfryd og Hovinbekken) av prosjektene som ikke er 100 prosent ferdig bygget og innflyttet.  Men ellers så er det bare 3 prosjekter som i øyeblikket har boliger til salgs og det kommer nok ett til over sommeren (Hovinbekken 2).

Det er flere som er i planleggings modus men det kan du lese mer om i andre saker på bloggen.

Her kommer en rask gjennomgang av prosjektene: Navn på prosjekt først og bilde(r) og tekst under bildet. (Der det er to bilder er det før og etter bilde)

Malerhaugveien 24-26 – 2003

M24 26

I 2003 stod det første boligprosjektet ferdig, det var 3 blokker i Malerhaugveien 24-26. Dette var det første prosjektet i det som i dag omtales som Ensjøbyen. Prosjektet består av et frittstående sameie med 61 leiligheter og en utleieeiendom med 37 leiligheter som eies av USBL. Det er bygd av Backe gruppen.

 

Tiedemansjordet – 2007

Tiedemannsjordet

I 2007 stod tiedemannsjordet ferdig, det består av 2 L formede blokker og 4 mindre enheter som ligger inne i gårdsrommet. Det spesielle med dette prosjektet er at hver av de 4 enhetene inneholder 4 byhus. Det er tilsammen 171 leiligheter og 16 byhus. Hele Tiedemannsjordet er et frittstående sameie som ligger i Bertrand Narvesensvei 1. Prosjektet ble utviklet av Ferd og ligger på et område som tidligere var plen og parkeringsplasser for tobakksfabrikken.

 

Normannsløkka – 2008

normannsløkka

I 2008 stod Normannsløkka ferdig dette var Ensjøs første (og sikkert siste?) lav innskuddsboliger. Prosjektet består av 2 blokker med til sammen 63 leiligheter. Nordmansløkka er organisert som et frittstående borettslag. Det var Selmer eiendom som utviklet og solgte boligene.

 

Rolf Hofmos borettslag 2009

ensjøveien 25 ny  ensjøveien 25 litt gammel

I 2009 stod Rolf Hofmos borettslag ferdig, det består av 3 blokker med til sammen 165 borettslagsleiligheter. Borettslaget er underlagt OBOS. Dette prosjektet var det første som virkelig fikk føle finanskrisen og det tok lang tid å selge alle boligene.  Obos utviklet og solgte boligene.

Les om Rolf Hofmos Borettslag 

 

 

Gladengveien 1 – 2009

Gladengveien 2  Gladengveien 1 gammel

I 2009 stod også det første nye næringsbygget på Ensjø ferdig. Det er bygget som ligger i Gladengveien 2 og er hovedkontoret til Reitangruppen.

 

Marienfryd Høyblokka – 2011

Oversiktsbilder på ensjø 024  Narvesen gamelt

I slutten på 2011 stod første trinn av Marienfryd prosjektet ferdig. Det er den gamle høyblokka som på folkemunne kalles «Narvesenblokka» I dette bygget er det 81 leiligheter og det er Ensjø sitt høyeste bygg med 13 etasjer.  Det er Veidekke som utvikler det gamle området der Narvesen hadde sitt lager og hovedkontor, her blir det når alt er ferdig nærmere 350 leiligheter.

Les mer om Høyblokka på Marienfryd

 

Glaenga – 2012

Gladenga  Gladenga gammel

I april 2012 flytter de første beboerne inn i Glaenga som ligger i Gladengveien 15. Dette boligprosjektet er organisert som et sameie og består av 182 leiligheter. Det som er spesielt er at dette er Ensjø sitt eneste boligprosjekt som ligger på festet tomt og som årlig må betale leie for tomta. Prosjektet er utviklet av Urbanium.

Les mer om Glaenga 

 

Hagekvartalet i Tiedemannsbyen – 2012

Oversiktsbilder på ensjø 020  tiedemannsbyen gamel

I mai 2012 flytter de første beboerne inn i blokk A på Tiedemannsbyen. Dette prosjektet består av 200 blokkleiligheter og 25 rekkehus. Rekkehusene er fordelt på 3 rekker og boligene er laget i en L formet stor og lang blokk med flere oppganger og det er en frittliggende blokk på 4 etasjer. Prosjektet hadde innflytting fra mai 2012 og frem mot årsskiftet

Les mer om Hagekvartalet i Tiedemannsbyen

 

 

Gladengtunet  – 2013

Oversiktsbilder på ensjø 017  Gladengtunet gammel

I boligprosjektet Gladengtunet som ble bygget av Obos fikk de første flytte inn i sine nye boliger i februar 2013 og alle de 152 leilighetene var overlevert i løpet av april. Prosjektet består av fire bygninger.

Les mer om Gladengtunet 

 

 

Marienfryd – 2013

Oversiktsbilder på ensjø 026 Narvesen lager

Veidekke sitt boligprosjekt Marienfryd ble levert til beboerne i februar 2013. Dette er de første leilighetene i blokk B og C som ble lagt ut for salg i 27. oktober 2010. Høyblokka ble overlevert i slutten på 2011 og nå følger resten av bolig prosjektet etter. Det var overtakelse på disse leilighetene i februar 2013.

Les mer om Marienfryd

 

 

Malerhaugveien 34 – 2013

malerhaugveien 34   m34 1

I oktober 2013 flyttet nye beboere inn i 81 nye leiligheter i JM sitt boligprosjekt Malerhaugveien 34. Prosjektet består av 3 blokker. Boligene ligger i øyeblikket litt inne i et industri/næringsområde, men på sikt så vil det komme boligprosjekter på 3 sider. Tvers over veien i Malerhaugveien 25 har man startet forarbeidet til et boligprosjekt og på nabotomta i Grenseveien 69 har Obos kjøpt seg inn og har planer om å utvikle boliger. På andresiden har Neptun Properties planer om å utvikle boliger i Stålverksveien 1

Les mer om Malerhaugveien 34

 

 

Hovinbekken – 2013

Hovinbekken boliger  Hovinbekken bolig

I november 2013 flyttet det beboere inn i de første av 115 nye leiligheter på Ensjø. Det er JM sitt boligprosjekt Hovinbekken. Prosjektet består av 3 blokker og vil bli overlevert fortløpende som de blir ferdig og sommeren 2014 vil alle de som har kjøpt bolig i prosjektet ha fått boligene. JM er i gang med å planlegge salg av Hovinbekken 2.

Les mer om Hovinbekken 

 

 

Stålverksparken 2014

stålverkparken marienfryd 001  Stålverksparken før utbygging

 

Sist ut med overlevering av nye boliger Obos med boligprosjektet Stålverksparken. I midten av april har de fleste nye beboerne flyttet inn i de 44 leilighetene i boligprosjektet Stålverksparken. Dette prosjektet består av 1 blokk og den skal ha 4 avdelingers barnehage i første etasje.

Les mer om Stålverksparken