Boligprosjektet Stålverksparken på Ensjø har hatt innflytting i Mars og April!

Stålverksparken og hestehov 003  Stålverksparken og hestehov 004

Nå i midten av april har de fleste nye beboerne flyttet inn i de 44 leilighetene i boligprosjektet Stålverksparken.

Det er Obos som står bak boligprosjektet Stålverksparken på Ensjø. Boligprosjektet hadde salgsmøte 5.juni 2012 og i løpet av møtet var 22 av 44 boliger solgt. Det betyr at 50 % ble solgt første salgsdag. I september 2012 fikk man rammetillatelsen og arbeidene ble igangsatt på tomta. Prosjektet ble utsolgt i tredje kvartal 2013. Arealet på leilighetene spenner i mellom 44 m2 og 102m2.

Boligprosjektet Stålverksparken får Vestre parkdrag og stålverksparken som nærmeste naboer. Beboerne i Stålverksparken får også en barnehage i 1 etasje. Den private barnehagen Gladengveien barnehage åpner sine dører den 01.08.2014. Den private barnehagen ligger i første etasje og erstatter den kommunale barnehagen Gladenga barnehage som er plassert i midlertidige lokaler rett ved siden av den nye på Ensjø. Den kommunale barnehagen skal avvikles pr.1.8.2014.

For deg som er litt kjent på Ensjø så ligger denne boligblokken mellom stålverkshallene og Bertrand Narvesensvei på innersiden av der Hovinbekken tidligere gikk oppe i dagen.

Ensjø Aktuell informasjon ønsker alle nye Ensjø beboere velkommen til Ensjø!

Les tidligere sak om Stålverksparken 

Les artikkel på Bygg.no

stålverkparken marienfryd 003 Stålverksparken før utbygging