Innflytting i JM sitt boligprosjekt Hovinbekken på Ensjø!

Hovinbekken boliger     Hovinbekken boliger

Nå i november flytter nye beboere inn i de første av 115 nye leiligheter på Ensjø. Det er JM sitt boligprosjekt Hovinbekken i Grenseveien med adresse Hovinveien 43 som blir overlevert til de som har kjøpt bolig i prosjektet første salgstrinn.

Hovinbekken ligger langs Grenseveien på Ensjø. Grei beliggenhet med kort gangavstand til parker, skoler, barnehager, idrettsanlegg, forretninger på Hasle Torg. Bussen stopper i Grenseveien og nærmeste T-bane blir Hasle.

Denne eiendommen hadde vært klar for utbygging en stund. Planforslaget lå ute til høring i mars/april 2007 og prosjektet ble startet i oktober 2008 og rammetillatelsen til prosjektet ble gitt 16.februar 2010.

Området har opprinnelig vært benyttet som parkeringsområde for nærliggende boligområder som ble utbygget på 50- og 60-tallet. Tomta har tidligere vært del av Hovinbekken som ble gjenfylt, antagelig på 60-tallet for å etablere boligparkering. De eldste garasjene ble tatt i bruk i 1967.

Eiendommen er nå utbygget med 3 blokker i 6 etasjer

Salgstrinn 1 ble lagt ut i september 2011 og hele prosjektet var utsolgt sommeren 2013. Innflyttingen i den første blokka er i gang og det vil bli flere overtakelser fremover.

JM har totalt kjøpt tre tomter langs Grenseveien på Ensjø. De har investert 121 millioner kroner i eiendomskjøp og har sikret seg kontrollen med alle eiendommer mellom Gladengveien og Hovinveien på den siden Shell holder til.

Arbeidet med Hovinbekken 2 og Grenseveien 61, som ligger på hver sin side av det prosjektet som nå har innflytting, er i fullgang. Boligprosjektet Hovinbekken 2 (Shelltomta) ligger til politisk behandling i rådhuset.

Ensjø Aktuell informasjon ønsker alle nye Ensjø beboere velkommen til Ensjø!

Les om arbeidet med Hovinbekken 2.

 

Hovinbekken boliger     Hovinbekken boliger