Boligprosjektet Malerhaugveien 34 på Ensjø er ferdig og nye beboere flytter inn på Ensjø!

 

 

m34 1malerhaugveien 34

Nå i oktober flytter nye beboere inn i 81 nye leiligheter på Ensjø. Det er JM sitt boligprosjekt Malerhaugveien 34 som blir overlevert til de som har kjøpt bolig i prosjektet. (Bildet over viser før og etter oppføring)

Malerhaugveien 34 ligger på et høydedrag i Ensjøbyen med utsikt over byen mot fjorden og Holmenkollåsen fra de øverste etasjene. Grei beliggenhet med kort gangavstand til parker, skoler, barnehager, idrettsanlegg, forretninger på Fyrstikktorget. Kiwi i Grenseveien blir nærmeste butikk og nærmeste busstopp blir Lillebergsvingen i Grenseveien. Nærmeste T-bane blir Helsfyr med kryssing av Fyrstikktorget.

Tomta har siden 2005 vært regulert til boligformål, men eiere og utviklere drøyde med å komme ut i markedet med prosjektet. På sommeren 2011kjøpte JM opp entreprenør firmaet Øie AS og da fikk de hånd på dette prosjektet. Når det var gjort, så gikk ting i raskt tempo og prosjektet hadde salgsstart 6. september 2011. Prosjektet ble utsolgt da den siste leiligheten ble solgt sommeren 2013

Boligprosjektet er organisert som et sameie med til sammen 81 leiligheter. Det er 3 bygninger med garasje under deler av bygningene 69 garasjeplasser og det er leiligheter i størrelsen fra 38 m2 til 130 m2 (bra). Det er tomt på 5280 m2 som eies av sameiet. Prisene startet opprinnelig på kr 1 570 000 og gikk opp til 5 840 000 for den største. På høsten 2011 ble prisene økt noe.

En konsekvens av innflyttingen i dette prosjektet er at det vil kunne bli noe økt gateparkering i Malerhaugveien og Stålverksveien, slik vi så når boligprosjektet Glaenga i Gladengveien 15 sto ferdig.

Boligene ligger i øyeblikket litt inne i et industri/næringsområde, men påsikt så vil det komme flere boligprosjekter rundt i nabolaget. Tvers over veien i Malerhaugveien 25 har man startet forarbeidet til et boligprosjekt og på nabotomta i Grenseveien 69 har Obos kjøpt seg inn og har på langsikt tanke om å utvikle boliger.

Les om Grenseveien 69!

Les om Malerhaugveien 25!

Ensjø Aktuell informasjon ønsker alle nye Ensjø beboere velkommen til Ensjø!

malerhaugveien 34 malerhaugveien 34 malerhaugveien 34 malerhaugveien 6 og 34 046

 

Én kommentar

Kommmentarfeltet er stengt.