Fyrstikkalleen 17 kan bli ny barneskole på Ensjø?

F17 1

I kommunalt saksinnsyn kunne man for en tid tilbake lese en sak som var sendt inn til plan og bygningsetaten om å endre Fyrstikkalleen 17 fra industri og næring til Skole og eller bolig.

Denne saken har nå (uvisst av hvilke grunn) blitt fjernet fra saksinnsyn og saksnummer det henvises til i brev og e-post meldinger har fått et annet innhold. I saken som lå der tidligere ble det henvist til Utdanningsetaten.

Det er ikke ukjent at man i lang tid har forberedte et konkurransegrunnlag for et offentlig privat samarbeid (OPS) for en barneskole på Ensjø. Det er tidligere uttalt at dette skulle komme ut våren 2013, så ble det endret til sommer. Nå er vi på høsten av 2013, men enda har det ikke kommet ut noe informasjon. Jeg er videre kjent med at det er gjort kontakter til forskjellige grunneiere på Ensjø. Et naturlig spørsmål er derfor, hva er årsaken til at OPS grunnlaget drøyer ut i tid?

I budsjettet for 2014 så finner jeg heller ingen ting i tilknytning til ny barneskole på Ensjø og med tanke på at den skal være ferdig i 2020, så begynner det å bli liten tid. Jeg legger merke til at flere av de aktuelle eiendommene på Ensjø som kan benyttes til skole, kommer opp med planer om bolig i stedet for skole.

Selv om saken om Fyrstikkalleen 17 er fjernet(?) fra saksinnsyn så er det likevel slik at man ikke kan fjerne alle spor av denne saken på internett. Det er fortsatt mulig å se bilder av bygningene.  Det er også mulig å se litt om saken på Scandinavian Development sine sider.

Eiendommen ligger på Ensjø mellom Fyrstikkalleen skole og Grenseveien 97.  Kombinasjonsbygg (lager/kontor) med utviklingspotensial til eksisterende bygningsmasse i form av mulig utvikling til boliger/skole. Areal bygg ca 4.110 kvm  Tomt ca 3.300 kvm

Scandinavian Development vil stå for regulering og ideutvikling frem til prosjektets ferdigstillelse.  Constructive Development vil stå for prosjektstyring.  Begge selskapene er engasjert i egen avtale med Fyrstikkalleen Invest AS. Utviklingen forventes ferdigstilstilt inntil 4-5 år. Kan man lese på nettet.

Hvordan det blir med ny barneskole på Ensjø og om den kan stå ferdig i 2020, er det nok fortsatt vanskelig å si noe sikkert om, men det jobbes nok med dette hos utdanningsetaten.  Det er stor sannsynlighet for at det blir en OPS (for det er nok politisk bestemt i byrådet) og dermed et potensielt samarbeid med en eller flere grunneiere på Ensjø.

Les om saken her!

Les om informasjonsmøtet der det sist ble sagt noe om ny skole!

F17 2