Eierne av Grenseveien 99 på Helsfyr har søkt om oppstartsmøte – vil rive og bygge større næringsbygg i nabolaget til Ensjø

I slutten av oktober sendte eierne av Grenseveien 99, NCC og Arctic Real Estate Development, inn søknad om oppstartsmøte for denne næringseiendommen de kjøpte i 2019.

Det er ikke overraskende at dette kommer nå for i en pressemelding ved kjøpet i 2019 så skrev man at «NCC starter nå opp utviklingsarbeidet av eiendommen og har høye ambisjoner om å skape et attraktivt og moderne kontorbygg tilpasset fremtidens miljøkrav og arbeidsformer.»

I søknaden om oppstartsmøte skriver man: «Det planlegges et fleksibelt og fremtidsrettet næringsbygg på 2-11 etasjer / ca 25.000 m2 BTA, med utadrettet virksomhet i fortrinnsvis 1. og 2. etg, samt deler av U-etg. Totalhøyden i planforslaget er 44,8 meter og er dermed over grensen 42 meter – høyhus.

Vi ønsker å avklare høyde/fleksibilitet i oppstartsmøtet før vi evt utarbeider et alternativt forslag. De øvrige etasjene over utadrettet virksomhet vil inneholde kontorarealer med varierende størrelser på planene.»

I dokumentene skriver man at man har vurdert boliger men at man ønsker å lage et fleksibelt næringsbygg som eventuelt senere kan gjøres om til boliger. Man sier «Planområdet kan være egnet for bolig, men er belastet med støy og dårlig luftkvalitet. Planinitiativet legger opp til en fleksibilitet, som muliggjør en fremtidig ombygging til bolig, av deler av bygningsvolumet.»

Da er prosessen startet og vi får følge med på utviklingen av den fremover. På nabo eiendommen Grenseveien 97 og Grensesvingen 7 til 9 jobber Veidekke med et prosjekt om å bygge boliger.

 

Les søknaden om oppstart som er sendt inn

Se hvordan arkitektene i første omgang tenker seg bygget

Les tidligere sak om kjøpet av Grenseveien 99

Les sak om Veidekkes boligprosjekt på naboeiendommen