Forslag til ny parkeringsnorm for Oslo gir utslag på Ensjø og i hele byen – Det blir vanskeligere å ha bil

Dette er en sak for deg som legger merke til at det i nesten alle facebook grupper i tilknytning til sameier, boligselskaper og borettslag på Ensjø eller i nabolaget, oppleves mange innlegg om å låne eller leie parkeringsplass. Det er spesielt en sak for deg som har bil og som ikke har planer om å kvitte deg med den!

Til deg som har bil og vil bytte denne ut med elbil eller du planlegger å flytte og kjøpe bolig i et nytt boligprosjekt i løpet av de neste 10 årene og lurer på om det er plass til elbilen din. Da bør du holde deg oppdatert om de nye parkeringsnormene i Oslo

Det er også en mulighet for deg som er motstander av alle former for bil og sverger på at alle egentlig bør sykle, for å berge miljøet.

For en stund siden skrev Ensjø aktuell informasjon om den økende prisen på parkeringsplasser på Ensjø og i det innlegget ble det på slutten nevnt at parkeringsnormen skal endres. Nå er saken ute på høring!

Antallet parkeringsplasser på Ensjø har de siste 10 årene blitt betydelig redusert og det har skapt utfordringer for de som har bil. Så ble det innført beboerparkering i 2018 og mange biler som ikke hørte til i området forsvant, men likevel har antallet parkeringsplasser fortsatt å synke. Prisen på beboerparkeringen har økt fra 300 til 3600 og neste år skal den øke til 5400.- Ikke nok med at gateparkeringsplasser forsvinner så reduseres antall parkeringsplasser i nye boligprosjekter. Dette er selvsagt en villet politikk, fra de som styrer i byen.

Nå kommer neste trekk fra politikerne. Parkeringsnormen skal ut på høring og nå må du følge med.

I utlysningen står det «Oslo kommune skal revidere parkeringsnormene som brukes i plan- og byggesaker for bolig, næring og offentlig tjenesteyting. Normene gjelder for nybygging, ombygging og bruksendring, og omfatter både bil- og sykkelparkering. Plan- og bygningsetaten utarbeidet et forslag til endrede parkeringsnormer i 2017. Disse er nå bearbeidet i tråd med politiske føringer i byrådsplattformen for 2019-2023.»

Hva er det som skal skje. Det foreliggende forslaget til nye parkeringsnormer erstatter parkeringsnormer for boliger i Oslo (vedtatt av Oslo bystyre 27.11.2002) og parkeringsnormer for næring og offentlig formål i Oslo (vedtatt av Oslo bystyre 17.03.2004). Det erstatter også midlertidig praktisering av krav til parkering i plan- og byggesaker vedtatt av bystyret (sak 202, 21.06.2017)

Oslo kommune har i dag minimums regler/normer for hvor mange parkeringsplasser som skal bygges når man bygger nye boliger (varierer fra 0,4 til 0,8 plasser per 100 kvadratmeter bolig). Disse har over tid vært politisk presset nedover og antallet parkeringsplasser i utbygginger blir redusert. Det betyr at alle som kjøper leilighet i et boligprosjekt ikke får parkeringsplass. Utbyggere må derfor prioritere hvem som får tilbud om parkeringsplass og da vinner de store og dyre leilighetene. De mindre leilighetene må vente og får kun kjøpe parkeringsplass hvis det blir noen igjen.

Nå skal man fjerne kravet om at nye boligprosjekter skal ha parkeringsplasser. Sitat «Nytt i forslaget er fjerning av alle minimumsnormer for bil i boligbebyggelse, inkludert småhus. Utbyggere får i større grad vurdere selv hvor stor etterspørselen er etter bilparkering i et prosjekt. De kan enten bygge et lavt antall plasser, legge opp til bildeling, eller ikke bygge bilparkering i det hele tatt.» sitat slutt

Utbyggere kan selvsagt ikke bygge så mange parkeringsplasser man ønsker, selv om man har etterspørsel etter parkeringsplasser. For et annet grep man gjør er at man fjerner minimumsnormen og innfører maksimumsnorm. Den blir i indre by/sentrum max 0.5 parkeringsplass og 0,7 parkeringsplasser i tett by per 100 kvadratmeter bolig.

I dokumentet beskrives dette slik sitat «Når det nå foreslås fjerning av minimumsnormer og lave maksimumsnormer for alle formål, reflekterer det en trend mot bruk av parkeringsnormene som et miljøtiltak. Mulighet til å bruke bil begrenses på destinasjonen; mulighet til å eie egen bil begrenses ved boligen. Høyere minimumsnormer for sykkel skal legge til rette for økt sykkelbruk, som alternativ til bil.» sitat slutt

Dette er et politisk villet forslag og preges av dette og det vil være mange meninger om dette forslaget. Noen vil mene at dette er bra og andre at dette er dårlig. Det er de som mener at det ikke går langt nok og vil fjerne bilen helt fra byen. Det finnes også de som mener at dette er langt over streken for hva man skal akseptere og som mener at alle bør ha rett på en parkeringsplass. Men det er ingen tvil om at det er de som vil redusere bilbruken som er premissgiverne for forslaget.

Du kan nå ytre deg og sende inn innspill til kommunen om forslaget. I utlysningen står det «Vi ønsker nå innspill til de nye endringene. Dette gjelder blant annet fjerning av minimumsnormer til bolig, lavere maksimumsnormer for kontor, service og handel i åpen by og høyere minimumsnormer for sykkel. Vi foreslår også å endre kravene og retningslinjene for bildeling i større boligprosjekter, og sambruk av bilparkeringsplasser.»

Vil du mene noe og sende inn svar, så går høringen av dette forslaget fra 11.desember 2020 til 09.mars 2021. Klikk på første lenke for å se hvor du kan sende svaret ditt!

 

Les utlysningen: Revisjon av Oslo kommunes parkeringsnormer for bolig, næring og offentlig tjenesteyting.

Les hele saksdokumentet om ny parkeringsnorm

Se kartet som viser skillet mellom Sentrum/tett by og ytre by

Les notat som følger saken

Les sak om parkeringsplasser på Ensjø