Nå koster parkeringsplasser på Ensjø 490.000 kroner og de største og dyreste leilighetene blir prioritert, for det er ikke nok plasser til alle!

Det som kan bli et fremtidig parkeringskaos på Ensjø med betydelig underdekning på parkeringsplasser i nybygg og få gateparkeringsplasser er under oppseiling. I facebook gruppe etter Facebook gruppe i sameier og borettslag på Ensjø, opplever man at det daglig er en gjenganger av saker der noen etterspør lån eller leie av parkeringsplass. Åpenbart av den grunn at man selv ikke har parkeringsplass eller finner gateparkering, men har bil som man gjerne skulle ha parkert.

Ensjø aktuell informasjon har flere ganger oppfordret folk som kjøper bolig i området å sikre at de får med seg parkeringsplass når de kjøper boligen. Det er mange veier og gater på Ensjø som er uten gateparkering og det finnes steder der beboerparkering dekker behovene til nåværende boliger. Noen eksempler er Ensjøsvingen, Lensmann Hiorts allè, Malerhaugveien, Sigurd hoels vei, Lillebergsvingen.

Jeg har sjekket de siste 10 boligprosjektene som er lagt ut til salgs på Ensjø.  I disse prosjektene skal det bygges til sammen 1613 leiligheter. I disse prosjektene er det bare lagt opp til 655 parkeringsplasser i tilknytning til byggene.

Bare i Malerhaugveien er det 5 prosjekter som er under salg/oppføring med til sammen 625 leiligheter med kun 229 parkeringsplasser. Samtidig er det ytterligere 2 prosjekter under regulering i Malerhaugveien med ca 260 leiligheter. Når disse 7 prosjektene bygges ut så forsvinner selvsagt gateparkeringen i byggefasen og dette rammer de som allerede bor der i dag. Men det kommer også til å bli større trykk på og flere brukere av beboerparkeringen i området når prosjektene ferdigstilles.

Navn                                 antall boliger                    Antall parkeringsplasser               Pris

Tøyen Taket                     88                                       25                                                     490.000.-

Malerhaugveien 20         106                                     36                                                    450.000.-

Malerhaugveien 28         80                                       25                                                    460.000.-

Malerhaugveien 25         230                                     100                                                  350.000.-

Kongsløkken                    127                                     43                                                     450.000.-

Tigergården                     161                                     50                                                     440.000.-

Lumanders hage             216                                     77                                                     450.000.-

Locus Ensjø                     206                                     98                                                     400.000.-

Tiedemannsparken        317                                     176                                                    380.000.-

Ensjølyst                            82                                       25                                                    450.000.-

 

Prisen på garasjeplass er også økende og det siste prosjektet som la ut boliger for salg Tøyen Taket har priset parkeringsplass til 490.000 kroner. Den laveste prisen har bolig prosjektet i Malerhaugveien 25,  der koster det kr 350.000.- per plass. I alle prosjektene er de største leilighetene prioritert for å kunne kjøpe garasjeplass.

Til de som kjøper bolig på Ensjø området i dag, så er rådet at man må sikre seg plass i bygget der man kjøper bolig, du kan ikke forvente å finne plass i gaten i fremtiden. Hvis du ikke har bil, så kan det likevel lønne seg å kjøpe med parkeringsplass for en ny fremtidig eier kan ha bil og den parkeringsplassen gjør at leiligheten også stiger mer i pris.

Dette er selvsagt en villet situasjon fra de som mener at man ikke skal eie bil og benytte den i byen. Flertallet i bystyret bidrar med den restriktive parkeringsplass politikken på parkeringsplasser igjennom å styre parkeringsnormen for boliger på Ensjø?

I de siste reguleringsvedtakene sier at man kun tillater 0,4 plasser per 100 kvadratmeter bolig

I mange reguleringsplaner står følgende om parkering «Frem til ny parkeringsnorm er vedtatt av bystyret, skal parkering for bil opparbeides etter følgende beregning: Bil: 0,4 – 0,8 plasser per 100 m² BRA bolig.»

Men det kan se ut til at utbyggere som kan bygge flere parkeringsplasser velger å redusere antallet ned til det som er minimum. Eksempelvis i prosjektet Lumanders hage der Obos er utbygger, sier man i en dispensasjonssøknad følgende «Vi ønsker å benytte Oslo Kommunes midlertidige parkeringsnorm vedtatt 15.12.2016 fremfor dagens gjeldende som er vedtatt 27.11.2002. Det søkes derfor om dispensasjon Fra §3.4. Denne dispensasjonen er beskrevet som dispensasjon nr. 2. Vi tilrettelegger for ca 0,4 p-plasser/100m² BRA. Dette gir krav om 79 plasser.»

Obos kunne her valgt å benytte 0,8 per 100 kvadratmedet og kunne levert 160 plasser, men velger å halvere dette.

Det er også greit å kjenne til at det er politisk arbeid pågang med å revidere hele parkeringsnormen i Oslo kommune. Da kan man komme i en situasjon der flertallet vil redusere parkeringsplassene til lavere enn 0,4 plass per 100 kvadratmeter bolig.

Jeg spår at folk på Ensjø også i fremtiden kommer til å ha bil. Bensin og diesel biler byttes ut med elbil, men vi kan komme i den situasjonen et det blir et klasseskille mellom de som har råd til å ha bil og de som ikke har råd. Det er de store og dyre leilighetene som kan kjøpe garasjeplass. Det kan også bli et skille mellom de som har mulighet og de som ikke har mulighet til å ha bil på grunn av manglende parkeringsplass eller gateparkering.

Les om boligprosjektet Tøyen Taket

Les om boligprosjektet Lumanders hage