Det blir ikke Sats treningssenter på Ensjø – Direktøren i Plan og bygningsetaten trakk dispensasjonen direkte i møtet til byutviklingsutvalget i Oslo.

Ensjø Aktuell informasjon skrev tirsdag om at Plan og bygningsetaten 20.august hadde innvilget en midlertidig dispensasjon, slik at grunneieren av Ensjøveien 12 d kunne etablere treningssenter fra Sats. Tillatelsen var gitt med en begrensning på 2 år.

På møtet i Byutviklingsutvalget i Oslo kommune på ettermiddagen 25.august ble det tatt opp fra Venstre at PBE hadde gitt midlertidig dispensasjon, på tross av at bystyret i september 2019 har vedtatt at det ikke kan gjøres endringer på denne eiendommen. Den ansvarlige byråden Hanna Marcusen gav ordet videre til direktøren i Plan og bygningsetaten, Siri Gauthun Kielland.

Direktøren kunne opplyse at Plan og bygningsetaten ikke hadde fulgt med i timen og at den midlertidige dispensasjonen som var gitt i forbindelse med saken i Ensjøveien 12 d var trukket tilbake med øyeblikkelig virkning. Dermed blir det ikke innvilget en tillatelse, men saken gis et avslag på forespørselen om endringer til treningssenter, i tråd med tidligere vedtak i bystyret.

Vedtaket fra september 2019, det ble henvist til lyder: «Byrådet bes avvise framtidige forslag til endringer på tomtene gnr. 129 bnr. 18 og 29 som ikke er i tråd med oppfyllelse av reguleringsplanen.»

Det kan dermed slås fast at det ikke blir treningssenter i lokalene på Ensjøveien 12 d. Det er dermed en stor mulighet for at lokalene i den nærmeste fremtiden fortsatt vil bli benyttet til bil og lager virksomhet, slik som tidligere benyttet. Dette gjelder nok frem til at grunneier skal bygge næring og boliger på eiendommen. Dette i tråd med reguleringsplanen fra 2007.

Les brevet med opphevelsen av tidligere vedtak

Se video fra møtet (Dette spørsmålet stilles 12.50 inn i møtet)

Les saken om vedtaket i september 2019

Les tidligere sak om dette