Den siste bygningen av Tiedemanns tobakksfabrikk på Ensjø skal nå rives!

IMG_6020 IMG_6022

Det meste av tillatelser er i orden, det er noen enkle formalia som gjenstår før det er klart for rivning. Gravemaskinene har blitt kjørt fram, pigghammere og riveutstyr kommer på plass.

Dette er en lagerbygning som ble oppført på slutten av 1970 tallet og hadde som funksjon å lagre råtobakk før den skulle bearbeides for å bli sigaretter og rulletobakk. Bygningen var i bruk for dette formålet til tobakksfabrikken ble nedlagt i 2008. Senere har den vært utleid til andre formål. Det er ikke noe historisk eller arkitektonisk med denne lagerbygningen som gjør at den bør bevares, så rivning er uproblematisk. Bygningen er et stort tomt skall som består av 3 like store rom. To av rommene er store haller der det har vært lagerhyller, men som nå er fjernet. Den siste hallen som består av kjeller og 3 etasjer er også tømt.

Kort om Tiedemanns tobakksfabrikks historie: Grunnlaget for JL Tiedemanns Tobakksfabrikk ble lagt den 21. mai 1778 ved at det ble søkt kongen i København om kongelig privilegium for å drive tobakksproduksjon i Oslo. Virksomheten holdt til på Vaterland i Oslo, men har vært lokalisert på Ensjø i Oslo siden 1968. Johann Ludwig Tiedemann overtok virksomheten i 1833 og ga bedriften dagens navn. I 1849 solgte han bedriften til Joh. H. Andresen. Familien Andresen eide JL Tiedemanns Tobaksfabrik over fem generasjoner fram til 1998, da bedriften ble fusjonert med det danske konsernet Skandinavisk Tobakskompagni. I 2005 solgte familien Andresen seg helt ut av Skandinavisk Tobakskompagni. Andresen familien plasserte pengene og eiendommene i Ferd.

Det var historien, men før man kan gå videre med fremtiden og nye boliger så skal bygningen rives men det er kanskje mer en demontering for den vil bli plukket ned bit for bit og det vil ble resirkulert og sortert i betong, metall og annet før det blir sendt videre.

Når bygningen er borte så vil det eneste synlige historiske merket etter denne industriperioden med tobakkproduksjon på Ensjø være den store vernede fabrikkpipa som blir liggende inne i Tiedemannsparken.

 

Les tidligere sak om felt G på Ensjø

Les mer om Tiedemann på Industrimuseum

 

IMG_6030 IMG_6028

IMG_6032 IMG_6026