Ferd og Selvaag bolig har fått rammetillatelse til å bygge boliger på felt G i Tiedemannsbyen på Ensjø

felt g BN8  felt g oversikt

Felt G består av 4 bygninger som skal ligge der det gamle høyt lageret til tobakksfabrikken ligger i Bertrand Narvesens vei 8. Dette skal rives før man starter med boligbyggingen. Rammetillatelsen for rivninger er gitt og gjelder i 3 år fremover. Parkeringsplassene foran bygget er inkludert i området.

Tomten eies av Ferd og skal utbygges av Selvaag Bolig. Det er planlagt at dette prosjektet ifølge rammetillatelsene vil få 323 leiligheter. De 4 bygningene blir omtalt som bygg A, B, C og D. (se bilde i saken) Dette boligprosjektet er på totalt 24 694 m2 BRA fordelt på de 4 blokkene. Utnyttings graden for blokkene er angitt slik: Blokk A: 6677 m2 Blokk B: 6477 m2 Blokk C: 6059 m2 Blokk D: 5481 m2

Bygg C og D ligger ned mot Bertrand Narvesensvei og disse bygningene skaper noen utfordringer for Hovinbekken. Bekken er fra Tiedemannsparken i dag lagt midlertidig ned langs Bertrand Narvesens vei og vil i forbindelse med utbyggingen av dette prosjektet, spesielt hus D, flyttes og legges med et nytt midlertidig løp slik at vannet fortsetter å renne til Stålverksparken og langs Gladengveien.

Jeg har ikke funnet noen eksakte tidspunkter for når rivning av eksisterende bygning vil starte.

 

Les rammetillatelsen til rivning av lagerbygget gitt 15.mai 2018

Les rammetillatelsen for oppføring boliger på felt G

Ferd gir Selvaag bolig oppgaven med å bygge 315 nye leiligheter i Felt G i Tiedemannsbyen på Ensjø.

Ferd jobber videre med planene for felt G i Tiedemannsbyen på Ensjø

 

Felt G b IMG_3724

IMG_3740 IMG_3737

IMG_3727 IMG_3726