Ferd gir Selvaag bolig oppgaven med å bygge 315 nye leiligheter i Felt G i Tiedemannsbyen på Ensjø.

felt g oversikt Felt G b

Ensjø aktuell informasjon har flere ganger tidligere skrevet om Ferd sitt arbeid med å utvikle hele Tiedemannsbyen med boliger og nå har man ifølge Byggfakta.no inngått en ny avtale med Selvaag bolig om utbygging av felt G. Selvaag er allerede samarbeidspartner i feltene E og F (prosjektet Tiedemannsfabrikken) Tidligere har Ferd samarbeidet med Skanska om prosjektene Hagekvartalet, Petersborgkvartalet og Utsiktskvartalet.

Jeg har tidligere i sommer skrevet om at Ferd fremmer egen regulering av Gladengveien 12 og 14 på Ensjø, disse eiendommene har fått arbeidsnavn felt I og J i Tiedemannsbyen. Felt G som nå er den aktuelle eiendommen for utbygging ligger mellom feltene I og J og selve Tiedemannsparken. Tomten er tidligere (2008) regulert til boligformål og utnyttelsen i feltet er på 25.800 kvadratmeter. Byggfakta skriver at man forventer salgsstart i første halvår 2018.

I den opprinnelige reguleringen fra desember 2008 skulle det være et stort kvartalsbygg på tomta, men dette er senere (2016) justert til en mer oppbrutt bebyggelse som harmonerer bedre mot øvrige felter i reguleringen. Det gir en mer finmasket byromsstruktur som gir flere gangforbindelser.  Det muliggjør en ny tverrgående sikt- og gangforbindelse og det gir allmenn tilgang til parken.

Da dukker det snart opp søknad om rivning av det gamle lageret til Tiedemannstobakksfabrikk, men det er nok realistisk minst ett år frem i tid. Når dette skjer så er nesten alle spor etter tobakkproduksjon på Ensjø borte. Det største og tydeligste merket er da den høye fabrikkpipa som er vernet og vil stå igjen som en historisk påminnelse om hva som var her tidligere.

Se hele saken hos byggfakta.no

Se pressemelding på Selvaag Bolig

Les sak fra Januar 2017 om felt G

Les tidligere sak fra juni om nye reguleringer i Tiedemannsbyen.

Felt g