Offentlig høring og informasjonsmøte om «Den grønne ringen» i Hovinbyen – Gjelder også deler av nabolaget til Hasle og Ensjø!

hovinbyen kart 1 grønne ringen

Plan- og bygningsetaten legger nå ut forslag til «prinsipplan med handlingsprogram» for Den grønne ringen på høring.

Den grønne ringen er en planlagt gang- og sykkelforbindelse på rundt 6,5 km i hjertet av Hovinbyen. Den går gjennom utviklingsområdene på Løren, Økern, Haraldrud, Ulven og Hasle, samt eksisterende grøntområder på Valle Hovin, Østre Aker kirkegård og Risløkka. Mange av disse stedene kan det være vanskelig å komme til i dag, og Den grønne ringen skal bidra til å binde områdene bedre sammen med hverandre og gjøre eksisterende og nye grøntområder lett tilgjengelig.

Hensikten med prinsipplanen er å legge til rette for at Den grønne ringen blir helhetlig utformet og får en tydelig identitet, samtidig som variasjonene i de ulike delområdene ivaretas. Hovedformålet med handlingsprogrammet er å foreslå konkrete tiltak som er viktig for at Den grønne ringen blir realisert på best mulige måte, og planlegge hvordan disse kan gjennomføres, både på kort og lang sikt.

Planen er på høring til 19. november 2018. Alle er velkomne til å gi innspill frem til da. Etter høringsfristen vurderer vi alle innspill og justerer eventuelt planen. Deretter sendes den til politisk behandling, som er forventet å skje i første halvdel av 2019. Når bystyret har fattet endelig vedtak, sender Plan- og bygningsetaten ut skriftlig beskjed til berørte parter.

Det inviteres også til åpent informasjonsmøte om Den grønne ringen på Teglverket skole i Grenseveien 60, 23.10.2018 kl. 18.00-20.00.

Har du eller naboen sterke meninger om grønne områder i nabolaget, så er dette høringen du skal lese og svare på.

Les dokumentene om høringen

Les varselet om høring

Les planen som er lagt ut på Høring

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon

 

grønne ringen 1