Da har det blitt unger på Sothønene i Teglverksdammen på Hasle/Ensjø

Da kan det igjen rapporteres at Sothønene i Teglverksdammen på Hasle/Ensjø leverer. Det ene av parene som hekker i dammen har fått 2 unger. Det ligger flere Sothøner på reir enda, så det kan jo skje at det blir flere unger.

I år har det egentlig vært lite fugler i Teglverksdammen sammenlignet med tidligere år. Det er Sothøner og Sivhøner her, det er også noen ender her men færre enn tidligere. Det har vært noen toppender og innimellom en kvinand på besøk. Det er faktisk mindre måker også. Av det mer spesielle så kan det nevnes at det tidligere på våren har vært besøk av en skarv.

Hva som er årsaken til at det er mindre fugler her i år kan jeg ikke så mye om, men i Hovindammen ikke så langt unna er det full aktivitet. Med Ender, Gjess, Sothøner, Sivhøner og 2 svaner. Dette kommer i tillegg til at det er mye hettemåker.

Det mest spesielle med Hovindammen er at svanene ligger på reir og har 6 egg. Det er også noen Sothøner som ligger på reir, så i denne dammen blir det snart mye unger.

Men tilbake i Teglverksdammen så kan man nå se et Sothøne par med to små unger!

 

Les sak om Sothøner fra 2019

Les saken om Skarven