Bystyret godkjente reguleringsplanen for Skedsmogata 25 på Ensjø

 

Bystyret har i sitt møte 21. oktober godkjent reguleringen av Skedsmogata 25. Dermed har Skanska fått klarsignal til å fortsette sin utbygging av området rundt Ensjø T-banestasjon.

Denne eiendommen er en del av Tyngdepunktet / Ensjø Torg området, men ble av de tidligere eierne trukket ut av reguleringsplanen, før denne ble vedtatt i september 2015, så den har ligget med gammelregulering. Skanska inngikk i 2017 en avtale om å kjøpe eiendommen. Men siden den hadde gammel regulering, så måtte Skanska derfor starte opp reguleringen på nytt. Saken ble startet opp i januar 2018 og i februar 2020 ble sendt til politisk behandling.

Eiendommen ble i bystyret behandlingen, regulert fra byggeområde for industri til bolig/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting. Det skal legges til rette for ca. 100 boenheter og det skal være utadrettet virksomhet i første etasje mot torget. Hensikten er å tilrettelegge for bymessig boligfortetting, og dermed også ferdigstille detaljreguleringen av Tyngdepunktet.

Bebyggelsen ligger med 6 etasjer ut mot Gjøvikbanen og 8 etasjer mot T-banen i vest. Planforslaget legger til rette for ca 8 500 m2 bolig og 320 m2 næring i første etasje.

Plan- og bygningsetaten anbefalte planforslaget og det gikk enkelt igjennom bystyret. Under behandling av saken foreslo Rødt å senke bygningene med en etasje, men dette fikk kun Rødt og Senterpartiets sine stemmer.

Venstre forslo at «Ny bebyggelse skal ha høy arkitektonisk kvalitet, og høy kvalitet i materialvalg. Det skal skapes variasjon i fasadeuttrykket mot de offentlige rommene ved hjelp av for eksempel fasadeinndeling, materialvalg og balkongutforming. Det skal være variasjon i fargebruken, for eksempel ved å bruke farger fra Oslos historiske fargepalett.»  Venstre sitt forslag fikk enstemmig flertall i bystyret.

Igjennom dette vedtaket så har den siste eiendommen (Skedsmogata 25) på Tyngdepunktet ved Ensjø T-banestasjon fått sin regulering og Skanska kan søke om å rive bygningen for å fortsette utbyggingen av Ensjø Torg!

 

Les brev om vedtaket

Protokoll fra bystyret sitt vedtak i saken

Les tidligere sak om dette prosjektet