På Ensjø reguleres boliger fortere enn gjennomsnittet i Oslo

 

Dette er nok en sak for de mer spesielt interesserte. Jeg tipper byplanleggere, utbyggere, arkitekter, politikere og andre med interesser for saksbehandling og byutvikling.

I en sak på Estatenyheter 11.desember skriver man at det tar 4,5 år i gjennomsnitt å få en bolig regulert i Oslo. Det omtales at det tar i snitt 3,5 år fra utbygger ber om oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten til planen sendes rådhuset. Så bruker bystyrets organer ett år på å vedta saken.

Jeg synes dette var litt merkelig for jeg som har fulgt Ensjø i lagt tid opplever at det går fortere enn 4,5 år å få regulert noe på Ensjø. Så jeg kikket igjennom alle sakene jeg har skrevet om på bloggen om reguleringer. Jeg kikket også i kommunalt saksinnsyn for å dobbelt sjekke datoer. Jeg har forsøkt å ta med reguleringssaker fra Ensjøplanen ble vedtatt i 2004. Jeg har tatt med boligprosjekter som omhandler utbygging av flere boliger i det området som er definert som Ensjøområdet i Ensjøplanen.

Her er lista:

Oppstart = når saken er registrert i PBE og vedtak = når bystyret fattet reguleringsvedtak. År, måneder er total tid. Lista er satt opp etter dato for vedtak i bystyret!

Prosjekt Oppstart Vedtak År, måneder merknad
Skedsmogata 25 01/18 10/20 2,9
Ensjøveien 3-5 06/15 06/20 5,0 *
Malerhaugveien 15 09/14 12/19 5,4 **
Gladengveien 12-14 06/17 12/19 2,6
Malerhaugveien 19-23 (Kongsløkken) 07/16 11/19 3,4
Malerhaugveien 20 06/15 11/19 4,5
Malerhaugveien 25 (2) 09/16 06/19 2,9
Ensjøveien 4 (Tøyentaket) 11/16 06/19 2,7
Ensjøveien 34 (Ensjølyst) 12/14 05/19 4,6 ***
Malerhaugveien 28 02/14 09/18 4,7 ****
Stålverksveien 1 (Ensjø Høyden) 09/13 12/16 3,3
Grenseveien 69 (Lilleberg tunet) 11/13 09/16 2,1
Grenseveien 97 (Grenselunden) 12/11 02/16 4,3
Malerhaugveien 25 (1) 07/13 12/15 2,5
Tyngdepunktet/Ensjø Torg (Område regulering) 06/05 09/15 10,3 *****
Hovinveien 45 (Hovinbekken 3) 06/11 03/14 2,9
Grenseveien 61 (Hovinbekken 2) 09/11 12/14 3,3
Langengen 2-4 04/08 09/11 3,5
Tiedemannsbyen (områderegulering) 01/06 12/08 2,9
Kjerneområdet (område regulering) 07/03 06/07 3,11
Rolf Hofmos gate 11-19 05/03 02/07 3,7
Bertrand Narvesens vei 1 07/01 06/05 3.11
Ensjøveien 6 (Normannsløkka) 04/04 04/06 2,0
Malerhaugveien 34 06/02 04/05 2,10

Det er 24 regulerings prosjekter og i 5 av disse har man brukt mer tid en 4 år og 6 måneder. I disse prosjektene som har brukt mer tid enn gjennomsnittet oppgitt av Estate nyheter, så har jeg gitt en merknad på årsak.

(*) I prosjektet har det vært utfordringer med høyder og utbygger har hatt problemer med Gjøvikbanen som utsatte behandlingen av prosjektet. Prosjektet er også ett av de få prosjektene på Ensjø som har blitt behandlet av Rådet for byarkitektur.

(**) Utfordringer med høyder og det har vært eieroverdragelser og endringer i prosjekt

(***) utfordringer med høyder og stort lokalt engasjement

(****) Utfordring med høyde og Østre parkdrag. Prosjektet ble revidert når det lå til politisk behandling.

(*****) Stort og komplisert prosjekt der utbygger ønsket å bygge høyhus i strid med høyhus vedtaket i Oslo kommune. Utbygger ønsket også høyder som var i strid med Ensjøplanen.  I tillegg har Oslo kommune måtte prosjekterer og bygge om Ensjø T-banestasjon for at prosjektet kunne bygges. Til slutt lå det inne i planen at utbygger skulle kjøpe eiendom av Oslo kommune.

Den største enkelt årsaken til at prosjekter tar tid er at utbyggere som oftes har urealistiske forventninger til høyder og utnyttelse i prosjektet. Dette blir en situasjon som gjør at ting tar lengre tid i saksbehandlingen.

Det som er spesielt på Ensjø er at det har blitt bygd så mye og skal fortsatt bygges mye boliger her og av den grunn har det vært noen områdereguleringer, men det er ikke reguleringen som gjør at det ikke bygges. Det er utbyggere som avventer situasjonen av markedshensyn og sprer byggene utover av salgshensyn. Derfor er bolig prosjektene ofte spred utover i tid, selv om reguleringen har vært i orden.

Som en oppsummering kan jeg si at Ensjø og Ensjø området har ganske bra reguleringstider i forhold til gjennomsnittet oppgitt i saken til Estate Nyheter.

 

Les saken fra Estate nyheter