Byrådet velger å bryte høyhusvedtaket i Oslo ved å innstille på 2 høyhus på Ensjø.

Tyngdepunktet alt med 17 14 12 10 etasjer   Tyngdepunktet alt 1 markert høyhus

Da er det klart at byrådet har behandlet reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø, for deg som ikke er kjent så er dette det ubebygde området/næringsområdet rundt Ensjø T-banestasjon.

Arbeidet med denne planen har holdt på siden 2005 og det har vært mye fram og tilbake. Jeg som skriver Ensjø aktuell informasjon har fulgt saken i hele denne perioden og det var en av de første sakene som ble omtalt på Ensjø aktuell informasjon bloggen. Les den saken her 

Siden er saken fulgt opp mange ganger og utgangspunktet for meg er at jeg er positiv til utbygging men har hele tiden vært skeptisk til høydene og utnyttelsen. På et tidspunkt tok faktisk Skanska ned høyden til om lag 10 etasjer, men har senere bare øket og øket og har levert et forslag med høyhus på 17 etasjer.

Plan og bygningsetaten har hele tiden også vært skeptisk til utnyttelse og høyder. De har i mange innspill, referater og kommenterer argumentert med betydelig lavere høyder og de har vært kategoriske negative til å bryte høyhus vedtaket. Det kan likevel se ut som at de har vært under et stort og betydelig press fra både utbyggere, arkitekter og ikke minst byrådet for å levere noe som er høyere og med større utnyttelse enn de egentlig faglig ønsker å stå inne for. (Her er det greit å ha med seg at Oslo kommune er stor grunneier på området og skal tjene penger på salg av området, til Skanska når det er ferdig regulert.)

Saken ble oversendt  til politisk behandling i slutten av 2014. Det har i disse 6 månedene vært mye fram og tilbake, men nå har byrådet innstilt at de vil gå for alternativ 5.

Alternativ 5 er et forslag som bryter med høyhusvedtaket i Oslo kommune og tillater:

Et høyhus på 14 etasjer (48 meter høyt) i krysset Ensjøveien/Rolf Hofmoes gate.

Et høyhus på 12 etasjer (49,3 meter høyt) på Ensjøveien 17 (bilbutikken Kia)

Alternativ 5 bryter også med planleggingsprogrammet for Ensjø. Byrådet går inn for et forslag som legger opp til en gjennomsnittlig totalutnyttelse på 298 prosent av området, men enkelt bygg som begge høyhusene ligger langt over gjennomsnittstallet med 450 prosent og 350 prosent. Dette er et brudd på planprogrammet som sier at maksimal utnyttelsen skal være 250- 270 prosent

Hvis man kikker på selve feltene separat, så ser man at det er kun er felt B1 som ligger under 270% alle andre felt ligger over dette max tallet. Spesielt feltene S1 som med alternativ 5 nesten er oppe i 450 % og K1 med 350% ligger betydelig over.

Felt Kvadratmeter Tu alt 5
Felt K1 6.783 353
Felt S1 4.502 447
Felt S2 2.063 314
Felt B1 8.632 190
Felt B2 4.872 282

 

Dette forslaget er så stort og viktig at det kreves mobilisering av beboerne på Ensjø for å gjøre positive endringer på det. Vi går nå inn i en valgkamp der de politiske partiene er veldig lydhøre og mer tilgjengelige for velgerne enn ellers i året. Alle partier vil i noen måneder kappes om velgernes gunst både i byen og i bydelsutvalgene. Dermed kan de få høre Ensjø borgernes syn i denne saken tydelig

Bydelsutvalget i Gamle Oslo har tidligere fattet vedtak at man i det videre planarbeidet krever et alternativ der alle høye bygninger justeres ned til max. 28 meter. Videre er man helt tydelige på at det ikke bør etableres høyhus over 42 meter ved Tyngdepunktet. BU er også tydelige på at Hjørnebygget 4D (i felt s1) ikke tillates med byggehøyde over 28 meter. Tapt volum kan ikke tas igjen annet sted. Les hele saken her 

Men den viktigste påvirkningskanalen er nå å kontakte politikere i byutviklingskomitéen på rådhuset fra alle partier og fremføre bekymringen og eventuelt også benytte media til å omtale disse planene.

(OBS! Bildene i saken er hentet fra tidligere saker og bildet der det finnes to røde ringer som markerer høyhusene er et bilde av alternativ 2 forslagstillernes forslag og viser høyhuset på felt S1 som 17 etasjer ikke 14, men dette kommer av at det ikke finnes et tilsvarende bilde med 14 etasjer inntegnet det samme gjelder bildet nederst til høyre i saken. Bildet øverst til venstre viser alle alternativer høyder av S1 og helt nederst i saken viser høyhuset S1 i  14 etasjer)

Les byrådets innstilling til tyngdepunktet per 2 juli 2015

Les tidligere sak om dette

Les alle de siste sakene om tyngdepunktet

Tyngdepunktet fra Telemarkssvingen  Tyngdepunktet ensjøveien 7

Tyngdepunktet 14 etg a