Boligprosjektet med 188 boliger i Malerhaugveien 25 på Ensjø er sendt til politiskbehandling.

M25 008  M25 ny juli 2014

Det er en stund siden jeg skrev om dette boligprosjektet, men nå er det tid for en oppfølging. Jeg opplever at dette er et av de prosjektene der utbyggerne stort sett har etterlevd Ensjøplanen fra starten og laget et prosjekt som virker godt og velfundert og som i all hovedsak ligger innenfor Ensjøplanen. Når saken ble sendt ut på offentlighøring i slutten av 2014, så hadde ikke Plan og bygningsetaten mange utfordringer med prosjektet bortsett fra at to av bygningene var foreslått oppført i 6 etasjer.

Nå er arbeidet kommet litt videre og nå har planen blitt sendt videre til politisk behandling og M25 Utvikling AS foreslår å omregulere Malerhaugveien 25 fra industri til boligbebyggelse og fortau langs Malerhaugveien. Hensikten med planen er å bygge seks blokker med til sammen 188 leiligheter. Fire av blokkene er i fem etasjer og de to østligste blokkene har seks etasjer.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget og fremmer eget alternativ 2, hvor alle byggene har 5 etasjer, fordi dette er i tråd med de angitte høydene for eiendommen i planleggingsprogrammet for Ensjø. Det er også tilbakemeldingene i høringsrunden som er gjennomført.

Ensjø Aktuell informasjon mener at utbyggeren har laget et prosjekt som følger Ensjøplanen nesten til punkt og prikke, noe man ikke kan si om de fleste utbyggere på Ensjø. Utbyggere flest prøver stort sett å utfordre planen og strekke den så langt som mulig. Det at PBE mener at de to siste husene også må være på 5 og ikke 6 etasjer, er helt ok. Dette er de to bygningene som kommer til å ligge nærmest den nye skolen på ensjø og dette i seg selv kan være en grunn god nok til ikke å bygge for høyt.

 

Les dokumentet som er sendt til politiskbehandling

Les tidligere sak om dette prosjektet  

M25 ny juli 2014 2  M25 ny juli 2014 1