Ensjø før og nå – Langengen 2-4 i 1959, 2010, 2012 og 2015

Ensjøveien 32 i 1959 grenselunden gladengen park 019

I langengen 2 og 4 (tidligere Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6) ved Malerhaugen på Ensjø har det ligget to eneboliger med store tomter som er oppført i tiden mellom 1901 og 1937, den ene har hatt navnet doktorboligen.

Disse boligene med tomter ble i 2008 kjøpt opp av PEAB med den hensikt å bygge boliger. Området er på ca 2,5 mål og PEAB startet opp med ønske om å bygge 40 leiligheter i 2 blokker.

Etter flere runder med naboer, kommunen og politikere så endte prosjektet opp med å få lov til å bygge 25 leiligheter, dette ble vedtatt i bystyret i september 2011. Peab greide ikke å skape god økonomi i prosjektet eller om det ble for lite for dem, så de valgte å selge hele prosjektet til Neptun Properties april 2013.

Eneboligene ble revet i slutten av 2013 og prosjektet hadde byggestart i mai 2014. Dette prosjektet ble bygget med ferdige moduler fra Baltikum som er heist på plass så det var en kort byggetid som også skjedde om natten.

Leilighetene i Langengen 2-4 er overlevert til kjøperne og innflyttet i juni 2015.

Lyst til å lese mer om dette prosjektet søk på Malerhaugen park eller Neptun i søkefeltet øverst i høyre hjørne!

Ensjøveien 32 i 2010  Ensjøveien 32 i 2012