Boligprosjekt i Malerhaugveien 25 på Ensjø er sendt ut på offentlig høring – 188 nye boliger!

M25 ny juli 2014  M25 ny juli 2014 3

Ensjø aktuell informasjon skrev om dette planforslaget i juli 2014, da det nesten var ferdig. Nå er det klart og sendt ut på offentlig høring.

M25 Utvikling AS foreslår å omregulere Malerhaugveien 25 fra industri til boligbebeyggelse og fortau langs Malerhaugveien. Hensikten med planen er å bygge seks blokker med til sammen 188 leiligheter. Fire av blokkene er i fem etasjer og de to østligste blokkene har seks etasjer. Innkjøring til underjordisk parkeringsgarasje er lagt til planområdets nordligste hjørne i Malerhaugveien. Planområdets sydlige avgrensning er plassert slik at det er nok plass til Grønvoll allé og nordre tverrforbindelse.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om at høydene på de to østligste byggene reduseres med en etasje, fra 6 til 5, og at bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter sikres sterkere.

Frist for å melde tilbake er 1.desember

Minner også om at Boligprosjektet i Stålversksveien 1 er ute på høring med frist 27.oktober, Det kan du lese om her 

Her kan du lese hele saken om Malerhaugveien 25 hos kommunenssaksinnsyn

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon

M25 008  M25 ny juli 2014 1