Reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø er sendt til politisk behandling

Tyngdepunktet ensjøveien 7  Tyngdepunktet ensjøveien

Da er det etter lang vente tid og mange utsettelser endelig klart at reguleringsplanen for tyngdepunktet på Ensjø er oversendt til Byrådet for politiskbehandling. Byrådet kommer med en innstilling og sender den over til byutviklingskomiteen som etter behandling sender den videre til Bystyret. Det er i Byutviklingskomiteen den reelle politiske behandlingen skjer.

Arbeidet med denne planen har holdt på siden 2005 og det har vært mye fram og tilbake. Jeg som skriver Ensjø aktuell informasjon har fulgt saken i hele denne perioden og det var en av de første sakene som ble omtalt på Ensjø aktuell informasjon bloggen. Les den saken her

Siden er saken fulgt opp mange ganger og utgangspunktet for meg er at jeg er positiv til utbygging men har hele tiden vært skeptisk til høydene og utnyttelsen. På et tidspunkt tok faktisk Skanska ned høyden til om lag 10 etasjer, men har senere bare øket og øket og har nå levert et forslag med høyhus på 17 etasjer.

Plan og bygningsetaten har hele tiden også vært skeptisk til utnyttelse og høyder. De har i mange innspill, referater og kommenterer argumentert med betydelig lavere høyder og de har vært kategoriske negative til å bryte høyhus vedtaket. Det kan likevell se ut som at de er under et betydelig press fra både utbyggere, arkitekter og ikke minst byrådet for å levere noe som er høyere og med større utnyttelse enn de egentlig faglig ønsker å stå inne for.

Når det gjelder kommunen og byrådet så sitter de på alle sider av bordet i denne saken. De eier 40 prosent av området og de har inngått en avtale med Skanska som er den største grunneieren etter at de har brukt ca 150 millioner kroner på oppkjøp av eiendommer på området. Avtalen går ut på at kommunen skal selge sin eiendom til Skanska når reguleringsplanen er vedtatt. Det er helt klart fra et markeds utgangspunkt at jo mer som reguleres jo høyere pris og dermed kan både kommunen og Skanska tjene mer penger. Så spørs det om vi som bor på Ensjø blir hørt, svaret på det er nok et rungende NEI, for alle innspill som er sendt inn av naboer, borettslag og sameier er de fleste kommentere om for høyt og for mye totalt oversett.

Det er fortsatt en mulighet til å påvirke lokalpolitikere og bystyrepolitikere i denne saken. Bydelsutvalget i Gamle Oslo har tidligere fattet vedtak at man i det videre planarbeidet krever et alternativ der alle høye bygninger justeres ned til max. 28 meter. Videre er man helt tydelige på at det ikke bør etableres høyhus over 42 meter ved Tyngdepunktet. BU er også tydelige på at Hjørnebygget 4D (i felt s1) ikke tillates med byggehøyde over 28 meter. Tapt volum kan ikke tas igjen annet sted. Les hele saken her

Men den viktigste på virkningskanalen er nå å kontakte politikere i byutviklingskomitéen på rådhuset fra alle partier og fremføre bekymringen og tilslutt å benytte media til å omtale disse planene.

Det som etter mange runder er oversendt er følgende

3 alternativer er utarbeidet i forslag til reguleringsplan for Tyngdepunktet. To av alternativene inneholder forslag om høyhus. Planen er nå sendt til politisk behandling, og det er opp til politikerne å avgjøre hvordan Tyngdepunktet skal reguleres.

I reguleringsplanen for Tyngdepunktet er det utarbeidet 3 alternativer:

– Alternativ 2: Grunneiernes anbefalte alternativ (inneholder forslag om høyhus)
– Alternativ 5: Plan- og bygningsetatens (PBE) anbefalte alternativ (inneholder forslag om høyhus)
– Alternativ 5A: Forslag som ikke inneholder høyhus

Forskjellen på alternativ 2 og 5 er at grunneiernes forlag til høyhus på hjørnet av Ensjøveien (Rolf Hofmos gate), er på 17 etasjer, mens PBEs forslag er på 14 etasjer.

Les mer om saken og finn linker til saken på kommunens Ensjøbyen side

Hvis man skal ha noe håp om endring på dette så er det bare et massivt opprør fra de som bor på Ensjø som kan endre det som er i ferd med å skje. Det er tydelig at de demokratiske innspill som er kommet via de innspill muligheter som har vært tilgjengelige ikke blir lyttet til når det gjelder høyder og utnyttelse. Kanskje bør man få politikerne med på å ta en befaring og i tillegg med ballonger forsøke å visualisere høydene og disses påvirkning på området.

Tyngdepunktet alt med 17 14 12 10 etasjer