Brasseriet Bar og Restaurant på Ensjø er konkurs, men lever videre med nye eiere!

Brasseriet bar og restaurant

Ikke alle nyheter er gode nyheter og ikke alle nyheter er nye. Her er en nyhet jeg fanget opp på Ellipsen borettslag sine sider. Brasseriet bar og restaurant på Ensjø gikk konkurs i september, riktig er å si at driftsselskapet til Brasseriet gikk konkurs i september. Brasseriet fikk faktisk nye eiere allerede i juni og det nye driftsselskapet heter Meat & Eat as og eies i sin helhet av en person som ikke har noen koblinger til det gamle selskapet.

I overtakelsesperioden har man opprettholdt driften som før, slik at både interiør, meny og åpningstider har virket kjent. Noen små endringer har likevel skjedd. Det har tatt litt tid å få skjenkebevilgning så derfor har man ikke solgt alkohol en stund, men derfor gis en 30% rabatt på prisene.

Skjenkebevilgningen er godkjent i bydelsutvalget, men det er vel en siste godkjenning i Næringsmiddeletaten som mangler. Maten er fortsatt god på Brasseriet og kan anbefales. Sjekk ut hjemmesiden deres

En viktig kunnskap er, hvis man ikke benytter tilbudene i lokalmiljøet så forsvinner de!

Når det gjelder nabolokalet der det tidligere har vært en Pizzanini restaurant så er dette ikke overdratt til nye eiere, men hva som skjer i disse lokalene er ukjent da de har stått uten drift i flere måneder.