Noen av Ensjø sine parker er halvferdige og ser ikke ut som parker enda

Malerhaugparken 1   m26 m28 malerhaugen park gladenga park Petersborgkvartalet g61 059

For Ensjø området er det laget en overordnet veiledende plan som definerer en rekke parkområder organisert med hovedparker, sekundærparker og 6 mindre parker,

Noen av hovedgrepene er Nye «Gladenggata», en 30 meter bred handlegate med blant annet vannkanal. Østre og vestre parkdrag, inntil 30 meter brede grøntdrag som innrammer det urbane kjerneområdet. Ensjøtorget, ved T-banestasjonen, det naturlige møtestedet med vannspeil. Tiedemannsparken, Ensjøs største park på cirka 22 mål, i tillegg kommer det flere mindre parker, plasser og grøntdrag.

Det er flere parker og parkdrag som er planlagt og ferdig vedtatt/regulert på Ensjø. En av parkene er også nesten ferdige, Tiedemannsparken som skal bli Ensjø sin største park er kommet langt i ferdigstillelsen og benyttes mye. Parken skal fortsatt  vokse og bli litt større i fremtiden. I denne saken skal jeg derimot kikke litt på to av de parkene som er vedtatt og påbegynt, men som ikke kan sluttføres.

Malerhaugparken ble vedtatt i bystyret 6.mars 2013. Parken ligger syd i Ensjøbyen ved Malerhaugen gård. Parken er et område på 1618 kvm. Parken får en lengde på 85 meter og en turvei som er universelt utformet. Men i øyeblikket ser parken ut som om det tilhører hagene til de boligene som ligger direkte inntil den ene tredjedelen som er opparbeidet. Den andre delen ligger på et område som grunneier driver bilsalg på og med jevne mellomrom fremmer urealistiske bolig forslag som trekkes eller avsluttes og dermed kan bil salget fortsette. Les saken hva som skjer på Ensjøveien 34

Rolf Hofmos park ble til når reguleringsplanen for Ensjøveien 25 ble vedtatt i februar 2007. Parken ligger nede ved undergangen ved Gjøvikbanen i Rolf Hofmos gate. Det er lite som tyder på at dette er en offentlig park for også her ser det ut som om at dette er et område som tilhører boligene som ligger på området. Denne parken var planlagt å være på begge sider av veien, men i de nye planene for tyngdepunktet så er den andre fremtidige delen av parken forsvunnet for at kommunen og Skanska skal få nok kvadratmeter inn i høyder og utnyttelse på området.

Det er bare å håpe at tiden jobber til det beste for grønt områdene på Ensjø. I andre parkområder som er ferdig vedtatt, men ikke opparbeidet har utbyggere allerede kommet med forslag om både boliger og parkeringsplasser ut i grønt områdene.

Les sak om at reguleringsplanen for Malerhaugparken vedtatt

Les sak om Rolf Hofmos park

 

parker på ensjø 008  parker på ensjø 006