Bunde Eiendom viser ny skisse for eiendommen Grenseveien 80 på Helsfyr/ Ensjø

g80 Grenseveien 80 82 a

Nettstedet Næringseiendom NE.no skriver om at Bunde Eiendom har vist fram planer for hvordan det nye bygget på Grenseveien 80 kan se ut. Bildet over viser til venstre ny skisse og til høyre gammel skisse fra reguleringssaken.

Planområdet ble tidligere i år omregulert til kombinert bebyggelse- og anleggsformål – forretning/ kontor/ hotell/ bevertning. Maks BRA skal ikke overstige 20350 m2. Eksisterende bebyggelse i nr. 82 kan beholdes og påbygges slik at det totalt blir 6 + 2 tilbaketrukne etasjer + tårnbygg. Bensinstasjonstomten (nr. 80) kan bebygges med høyde tilsvarende 6 + 1 tilbaketrukket etasje.

På den gamle bensinstasjonen har man er de siste månedene gravet opp tankene og ryddet litt plass. Det som er interessant er at illustrasjonen av bygget er blitt tydelig og det avviker litt fra tidlige tegninger

Selv om det dukker opp nye skisser så kan man ikke sette spaden i jorda enda for reguleringsaken er ikke endelig vedtatt, da den er klaget inn for fylkesmannen. Fylkesmannen har i brev varslet en behandling på 4 til 5 måneder før man kan avgi et endelig svar på klagen.

 

Les tidligere sak om reguleringsvedtaket på Grenseveien 80-82

Les saken på NE.no 

Les brevet fra fylkesmannen