Boligprosjektet til Kolberg gruppen og Profier i Gladengveien 8 på Ensjø – får navnet Ensjøparken

Da er det dukket opp en nettside som nok skal benyttes ved salg av boligene som Kolberg gruppen skal bygge sammen med selskapet Profier. Det skal skje på området der de store stålverkshallene på Ensjø står. Fram til nå har man kun benyttet reguleringsnavnet felt C11 og felt D11, men i følge nettsiden så er navnet på boligprosjektet Ensjøparken.

Det er også dukket opp informasjon om prosjektet på hjemmesiden til Profier. Her kan man se bilder og animert video av prosjektet. På siden skrives det «På historisk grunn, med vestvendt orientering til Ensjøbyens nye parkdrag, skal vi bygge 180 leiligheter av høy standard. I snart hundre år har Kolberg drevet bilhandel og verksted i de gamle Stålhallene fra 1800-tallet. Bilbyen Ensjø er sakte, men sikkert transformert til en spennende bydel. Nå står «hjertet» i den gamle bilbyen for tur. Om ikke lenge, rives de gamle jernhallene, bilverkstedene og blir forvandlet til flotte leiligheter ved vestvendt orientering til det nye parkdraget «Petersborgaksen».

Eiendommen er regulert i reguleringsplan Gladengveien 10 m/flere vedtatt i juni 2007. Ensjø aktuell informasjon skrev i juni 2020, om at utbygger har sendt inn søknad om forhåndskonferanse med sikte på bygge boliger på eiendommen. Denne forhåndskonferansen ble avholdt i oktober 2020. Jeg regner med at man nå forbedrer å sende inn søknad om rammetillatelse for oppføring av boligene som er det virkelige startskuddet for utbyggingen.

Det har i medieoppslag (Estate Nyheter) fra starten på juni fremkommet informasjon om at man trolig vil gjennomføre salgsstart i prosjektet i slutten av året.

Det at dette prosjektet blir realisert og kommer i gang betyr mye for muligheten til å utvide del 2 av Vestre Parkdrag, i tråd med vedtatte planer. Dette prosjektet vil også ved ferdigstillelse åpne for at Petersborgaksen vil kunne åpnes fra Tiedemannsbyen og helt ned til Gladengveien.

 

Her er lenken til den foreløpige blanke nettsiden om Ensjøparken

Se nettsiden om prosjektet på siden til Profier

Les oppslaget i Estate nyheter der salgsstart nevnes

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon om dette prosjektet

(Bildene av prosjektet er hentet fra hjemmesiden til Profier)