Arbeidet med å rive siste rest av Tiedemannstobakksfabrikk på Ensjø er i gang!

 

Veidekke har den sist uken jobbet med å rive det gamle høytlagere til Tiedemannstobakksfabrikk. Dette er en lagerbygning som ble oppført på slutten av 1970 tallet og hadde som funksjon å lagre råtobakk før den skulle bearbeides for å bli sigaretter og rulletobakk. Bygningen var i bruk for dette formålet til tobakksfabrikken ble nedlagt i 2008.

Senere har den vært utleid til andre formål. Det er ikke noe historisk eller arkitektonisk med denne lagerbygningen som gjør at den bør bevares, så rivning er uproblematisk. Bygningen er et stort tomt skall som består av 3 like store rom. To av rommene er store haller der det har vært lagerhyller, men som nå er fjernet. Den siste hallen som består av kjeller og 3 etasjer er også tømt.

Planen er at hele bygningen og kjelleren skal være ferdig revet og bortkjørt før jul!

Les tidligere sak om dette