USBL tar styringen på boligprosjekt i Malerhaugveien 15 på Ensjø – planlegger 140 leiligheter

m15 a m15b

 

I slutten av september 2014 ble det sendt inn bestilling av oppstartsmøte på denne eiendommen. Planen som ble skissert var litt luftige og når man hadde avholdt område- og prosessavklaring til oppstartmøte så, var det mange ting som måtte diskuteres. Oppstartmøtet ble avholdt tidlig i 2015

Plan- og bygningsetaten anbefalte ikke forslaget. Utnyttelse og etasjehøyder var i strid med føringer i planprogram for Ensjø. Etaten mente at parkeringslokket må trekkes inn mot terrenget i bakkant, slik at boligene bli gjennomgående, høyder og utnyttelse måtte reduseres i tråd med overordnede føringer og deler av planområdet bør omreguleres til barnehage. Sentrale temaer er boligkvalitet, innpassing av barnehage, forhold til offentlig rom/grønnstruktur og utnyttelse/volum.

Det kan nå se ut til at USBL har kommet inn i prosjektet og har tatt styring. 11.mai 2015 skiftet selskapet Malerhaugveien 15 as forretningsadresse man skiftet også styre og det ble gjort flere endringer som tilsier at USBL har kjøpt/tatt over prosjektet. Fortsatt står Svendsen og Fougli Eiendom ANS som 100 prosent eier av selskapet, men dette kan være en formalitet.

Fra det opprinnelige prosjektet med 6 blokker der noen skulle bli opptil 10 etasjer over Malerhaugveien så har man nå i juli levert en skisse som endrer prosjektet. Nå blir det 5 blokker som alle sammen har to høyder. Den laveste har 4 og 5 etasjer mens den høyeste har 7 og 8 etasjer. Etter denne endringen har man tatt kontakt med Plan og bygningsetaten og bedt om dialogmøte der man skal gå igjennom endringene som er gjort.

Man sier i dokumentasjonen sitat «Tidligere innsendt bebyggelsesgrep la til grunn seks frittliggende lameller på fra 5-8 etasjer i vifteform over et parkeringslokk på to etasjer. Revidert grep legger til rette for fem bygningskropper med vertikale brudd i fasaden som er forskjøvet i forhold til hverandre. Byggehøyden er redusert til maks 8 etasjer i nord, med nedtrapping til fire etasjer i sør.

I første etasje ut mot Malerhaugveien legges det opp til vertikale brudd i fasaden gjennom forskyvinger av bebyggelsen. Forhager anlegges i rommet som dannes mellom Malerhaugveien og bebyggelsen. Inngangspartier trekkes inn fra fasadeliv for å danne halvprivate møteplasser/uterom for beboere, samtidig som inntrukket inngangsparti skaper flersidig lysinnslipp for boliger i første etasje. Adkomst til uteoppholdsarealer på lokk sikres gjennom innvendig heis fra 1. etasje og opp på lokk, samt trappeadkomst direkte fra Malerhaugveien.»  Sitat slutt

Man innrømmer i de siste dokumentene at dette prosjektet ikke følger Ensjøplanen og planprogrammet  som anbefaler BRA mellom 120-150 % og byggehøyder på 4-5 etasjer. Dersom man legger til grunn areal til boligformål(10 500 m2 lyse arealer), gir prosjektet en utnyttelse på ca. 190 %. Dersom man skal legge til grunn mørke arealer(parkeringsanlegg, boder og teknisk rom) vil BRA utgjøre 14 500 m2, som gir en % BRA på 268 %.

Prosjektet er tatt ned og i riktig retning men det er fortsatt en utfordring at man tenker på bygg på 7 og 8 etasjer og at man ligger betydelig over 150 prosent total utnyttelse.

Vil du lese mer om dette prosjektet sjekk linkene under.

 

Se skissene til prosjektet her

Les referatet fra oppstartsmøtet 

Les tidligere sak om dette prosjektet 

malerhaugen park verkstedhagen malerhaugvein 15 025  malerhaugen park verkstedhagen malerhaugvein 15 012

 

malerhaugveien 15 oversikt  malerhaugveien 15 illustrasjon 1