Sykkelfeltet i Gladengveien på Ensjø forlenges helt opp til Grenseveien!

IMG_5960 sykkelbaner gladengveien

Som den observante leser kanskje har fått med seg så fikk Gladengveien i 2017 toveis sykkelfelt mellom Ensjøveien og Stålverksveien. Nå forlenges ett av disse feltene hele veien opp til Grenseveien. Etter planen vil det torsdag/fredag denne uken bli asfaltert rød asfalt på strekningen. Fresingen av gammel asfalt er allerede gjort.

Bymiljøetaten i Oslo kommune bekrefter at det vil bli ensidig sykkelbane på strekningen Stålverksveien til Grenseveien.  Dette vil medføre at det oppleves tryggere å sykle opp denne strekningen. Dette medfører ikke fjerning av noen parkeringsplasser da det ikke tidligere har vært parkeringsplasser på denne siden av veien.

Så er du en av de som sykler på denne strekningen, så kan du glede deg til bedre sykkel forhold på Ensjø!

Les tidligere sak om sykkelbaner i Gladengveien

 

IMG_5955