Malerhaugveien på Ensjø blir stengt for gjennomkjøring i en måned!

IMG_5948 IMG_5950

Det er nå satt opp skilt som sier at Malerhaugveien er stengt for gjennomkjøring. Området som skal midlertidig avstenges er bakken mellom Stålverksveien og Grønvoll alle.

Årsaken til stengningen er at Veidekke skal anlegge fortau og sandfang mm langs den nye bebyggelsen som er i ferd med å oppføres under navnet Ensjøhøyden. Skiltene som varsler stenging er satt opp i krysset Gladengveien/stålverksveien og i Krysset Grenseveien/ Grønvoll alle. Samt på det aktuelle stedet der arbeidene skal utføres.

Det er mange som bruker denne veien som en snarvei over Ensjø og disse vil nå snart få seg en overraskelse om man ikke leser skilter og kjører på gammel vane!

Arbeidene er forventet å starte denne uken og Bymiljøetaten opplyser at stengningen vil kunne vare fram til 1.november.