Snart salgsstart i boligprosjektet Lillebergtunet på Ensjø

g69  G69 bilde 2

Bygg.no skriver at JM Entreprenør og Grenseveien 69 AS ved OBOS Nye Hjem AS inngår avtale om oppføring av to boligblokker på Ensjø. Jeg har tidligere skrevet om dette prosjektet og nå har de fleste leietakere flyttet ut og rivearbeidene av gammel bebyggelse er planlagt gjennomført i løpet av første kvartal i år.

Det kan leses på Obos sine hjemmesider at det i alt blir 92 boenheter fordelt på 2-,3- og 4-roms leiligheter. Størrelsen blir fra 48 m2 til 92 m2 med et bruksareal på 9.050 m2 BRA. De to byggene er delt opp i to deler en del på 4 etasjer og en høyere del på 7 etasjer. Noen av takene vil få takhager. Det vil bli opparbeidet uteoppholdsareal som skal bli et parkområdelignende med vannspeil og Lillebergbekken/Østre bekkedrag vil renne igjennom tomten på sin vei ned mot Petersborgaksen der den vil møte Hovinbekken i Gladengveien.

Salgsstart er planlagt til 9.mars med intensjon om oppstart av bygging i tredje kvartal 2017. Ferdigstillelse er planlagt til tredjekvartal 2019.

 

Les artikkel på bygg.no 

Les mer på Obos sine sider

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon  

G69 bilde