Valle Wood i nabolaget til Helsfyr og Ensjø – 60.000 kvadratmeter næringsbygg ved Vålerenga stadion

Valle wood 2 Valle wood c

Det er en liten stund siden Ensjø Aktuell Informasjon har skrevet om alle utbyggingsplanene på Valle Hovin området. Derfor tenkte jeg i dag å avlegge en liten visitt til næringsutbyggingen som er planlagt. Det er jo slik at Vålerenga fikk kjøpe ett stort område på Valle Hovin av Oslo kommune for kr.1.-. Dette har man senere solgt for tre hundre millioner kroner til NCC som skal bygge næringsarealer på deler (Felt B2) av området. NCC har igjen solgt deler av arealene (Felt B6) til Selvaag bolig for 220 millioner, hvor man nå er i gang med å bygge boliger på den delen av tomta.

I kommunalt saksinnsyn kan man se at NCC i juni 2016 startet opp med rammesøknaden for næringsarealene i felt B2. Da sendte man inn søknaden om å få bygge på området.  Arbeidet pågår og NCC er i nær dialog med plan og bygningsetaten, men endelig godkjenning er ikke gitt enda. For de som lurer hvor dette er så er det den tomta der Hovin Ungdomskole opprinnelig lå.

Tiltaket Valle Kontorbygg omfattet opprinnelig 4 bygg med felles uteoppholdsrom, og skal i hovedsak romme kontorer med tilhørende funksjoner som bl.a. kantine og møteromsavdeling. Det planlegges også å samle en rekke publikumsrettete funksjoner, dvs. forretninger og bevertning, i et av byggene, og på denne måten skape et attraktivt sentrum for bebyggelsen og området generelt. Antall etasjer varierer for hvert bygg; fra 7 til 16 etasjer over terreng med 2 underetasjer for varelevering og felles parkeringsanlegg. Reguleringen oppgir en maks utnyttelse på felt B2 til BRA 60.000 m2. Tiltaket som planlegges holder seg fortsatt innenfor denne rammen.

Etter at rammesøknaden ble sendt inn så har man søkt om dispensasjoner for utbyggingen og det er blitt 5 bygg og høydene er i ferd med å gå i været på enkelte bygg, selv om man ikke overstiger den høyeste vedtatte reguleringen. Man har også valgt å lage et bygg som skiller seg ut og som skal bygges i tre, derav navnet Valle Wood.

Nå har man kommet så langt at NCC driver og søker etter leietakere til de de nye byggene. På Finn kan man lese at Valle vil bestå av 5 kontorbygg, hvor Bygg A er selve hjertet i prosjektet. Bygg A har man valgt å kalle Valle Wood. Bygget skiller seg klart fra de andre byggene i prosjektet og planlegges som et servicebygg bygget i massivtre.

Bygget i massivtre vil få et naturlig nordisk uttrykk som er identitetsskapende for både bygget og området. Valle Wood skal fungere som en attraksjon, ikke bare for de som jobber i området, men også for de som bor der og de besøkende sier man i annonsen på finn.

I 2013 så skrev jeg om alle planene som var på og rundt Valle Hovin noe som på det tidspunktet gikk opp mot 250.000 kvadratmeter med næring og vi nærmer oss dette tallet nå, men det kommer jeg tilbake til i et senere innlegg. Nå får vi bare se på NCC sine planer for Valle wood!

Les fremstilling om dispensasjonene 

Se oppslag fra Dagbladet om salgsprisene 

Se oppslag på Finn om de ledige lokalene

Se oppslag om Valle Wood på finn 

Se bilder fra da Hovin Ungdomskole lå på området

Valle wood 1 Valle wood a

Valle wood b