Selvaag bolig legger ut hus B i Hovinenga på Ensjø området med leilighet til 9.700.000.- ved Valle Hovin på Helsfyr

Hovinenga hus a  Hovinenga hus b

Selvaag bolig skal selge 325 leiligheter på nabotomta til Valle Hovin stadion og Vålerenga stadion. Salget har startet med hus A der man har solgt 40 av 49 leiligheter og nå er hus B lagt ut for salg. Hus B inneholder 64 leiligheter og 24 er solgt.

Selvaag bolig har dermed 40 nye boliger i prosjektet Hovinenga hus B og dette inkluderer en toppleilighet på 121 kvadrat meter med 50 kvadratmeter takterrasse som blir din for  9,7 millioner eller for 9,97 millioner kroner, da er garasje inkludert (270.000.-) Dette er en av Ensjø området sine dyreste leiligheter. Ellers så starter prisen på 3,2 millioner for en 45 kvadratmeter. Det kan også se ut som at en betydelig del av små leilighetene er solgt ved utleggelse av prosjektet. (etterskrift – det var lagt ut salgsprospekt til interne og til noen utvalgte grupper som kunne tegne kontrakt før det offentlige salget)

Det er verdt å merke seg at 10 av leilighetene i bolig prosjektet er vestvendt i en terrasselignende oppføring og disse har store balkonger på 20 kvadratmeter oppover til 50 kvadratmeter.

Reguleringsplanen er vedtatt, men prosjektet har ikke fått igangsettingstillatelse. Dette kommer av en diskusjon om hvor en barnehage skal lokaliseres. Det er vedtatt  en Barnehage i Felt B6 (dette) i reguleringsplanen, men Vålerenga og Selvaag vil flytte denne bort i stadionanlegget.

For de som kommer på tomta kan det være greit å ta innover seg at dette er et område i betydelig endring og mot vest er det planer om å bygge et stort kontorbygg som er på 8 etasjer og som vil ligge i utsikten. Dette prosjektet er vedtatt i byutviklingskomiteen og er på vei til Bystyret. Husk også at 8 nærings etasjer er noe høyere enn 8 bolig etasjer.

Et annet Obs er at det ved innkjøringen til Innspurten på venstre side fra Grenseveien, beliggende ved siden av dette nye kontorbygget i Grenseveien 82 finnes et lite grønt område der man har noe parkeringsvirksomhet, her har man nå i april lagt frem planer for inntil 10 etasjers boligbygg.

Les prospektet for hus B

Se prosjektets hjemmeside

Se plankart over Hovinenga og nær området

Se den dyreste leiligheten i prosjektet

Se tidligere sak om dyre leiligheter

Se dokumenter for mulighet skissen for Grenseveien 84

Se sak om barnehagen

 

Hovinenga hus a b c  ilustrasjon på plantegning hus a og b hovinenga

Innspurten boliger nye  Situasjonsplan hovinenga med rød

Grenseveien 80 82 ny  Grenseveien 82