Renhold av gater på Ensjø skjer i mars og april – pass på hvor du parkerer bilen!

vårrengjøring på Ensjø 026 vårrengjøring på Ensjø 006

Våren kommer hvert år og da må man rengjøre gatene for all søppel og rester av vinter som ble synlig når snøen forsvant. Det samme skal all grusen som ligger igjen etter vinterens strøing. Så når våren kommer så er nok Bymiljøetaten glad for at man er ferdig med brøytingen og da kan man ta fatt på den årlige vårrengjøringen. Vårrengjøringen starter så snart vær- og føreforhold tillater. De har som mål å være ferdig i hele byen før 1. mai.

Følgende gater på Ensjø rengjøres:
Rolf Hofsmos gate mellom Hedemarksgata – Ensjøveien rengjøres 24.mars

Gladengveien, mellom Grenseveien – Ensjøveien rengjøres 12.april
Ensjøveien, mellom Økernveien – Strømsveien rengjøres 12. april
Stålverksveien, mellom Malerhaugvn – Gladengveien rengjøres 12. april
Bertrand Narvesens vei mellom Hovinveien – Gladengveien rengjøres 13.april
Malerhaugveien mellom Grenseveien – Malerhaugvn nr 20 rengjøres 15.april
Grønvoll allè mellom Malerhaugvn – Grenseveien rengjøres 15.april
Grenseveien mellom Hovinveien – Strømsvn o/brua rengjøres 15.april
Lensmann Hiorths allé – hele gata rengjøres 25.april

Fant du ikke gata som du bor i sjekk linken nederst i saken!

For at Bymiljøetaten sine mannskaper og til dels store renholdsmaskiner skal komme fram, vil det mange steder være behov for midlertidig skilting med parkering forbudt. Når nye parkeringsregulerende skilt settes opp, har bileier plikt til å rette seg etter den nye skiltingen innen 24 timer. Altså: hvis det blir satt opp et skilt mandag kl 20.00 med teksten “Parkering forbudt tirsdag-onsdag kl. 18-06”, vil Trafikketaten ikke kunne ilegge gebyr før tidligst tirsdag kl 20.00. Parkerer du på vei/gate åpen for alminnelig ferdsel, må du huske å sjekke skiltene en gang i døgnet!

Les om renhold i Oslo

Les mer om renhold i gamle Oslo

  vårrengjøring på Ensjø 003