Reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø er ute på høring – Tiden er inne for å komme med kommentarer og innspill!

Tyngdepunktet alt 5 pbe   Høyhus på ensjø

Ensjø aktuell informasjon har tidligere omtalt tyngdepunktet mange ganger og mener at denne siste store reguleringsplanen på Ensjø er viktig. Vi har i lang tid sett at grunneiere og deres arkitekter og utviklere på Ensjø lager store planer og går langt utenfor grensene for hva planleggingsprogrammet for Ensjø tillater. Denne planen er ikke noe unntak.

Grunneierne i dette planforslaget består av Skanska, Kolberg, Consolidator, ANS Rolf Hofmos gate 24 og Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Det er snakk om et område på rundt 45 dekar, på og rundt Ensjø T-banestasjon

Det fremmes fem alternative planforslag. Alternativene 1-4 er alle varianter av grunneiernes forslag, med og uten bevaring av Levahn fabrikker og med og uten to høyhusdeler på ca 60 meter.

  • Alternativ 1, kalt hovedalternativet, foreslår å rive Levanhs Mekaniske verksted og inneholder høyder på opp til 60 meter.
  • Alternativ 2 foreslår bevaring av verkstedet og høyder opp til 60 meter.
  • Alternativ 3 er likt alternativ 1, men uten høyhus, dog høyder opp til 42 meter
  • Alternativ 4 er likt alternativ 2, men uten høyhus, dog høyder opp til 42 meter.
  • Alternativ 5 er Plan- og bygningsetatens alternativ med bevaring av verkstedet og høyder opp til 42 meter.

Plan og bygningsetaten mener forslagstillernes alternativer bryter med mange prinsipper i Ensjøplanen og kan derfor ikke anbefale grunneiernes forslag slik de foreligger og har på selvstendig grunnlag fremmet et alternativ 5. Dette alternativet forholder seg til gjeldende overordnede føringer for Ensjø-området.

Når høringsperioden er over, 23. desember vil bemerkninger og innspill bli referert og kommentert og eventuelle endringer innarbeidet i. Planforslaget er planlagt oversendt Rådhuset for politisk behandling i løpet av 1. halvår 2014.

Hvordan kan du komme med innspill og kommentarer?

Alle kan sende inn innspill til denne planen. Men det er nok mest aktuelt at enkeltpersoner eller grupper alternativt borettslag og sameier lokalisert til området Ensjø og Kampen sender inn innspill.

Innspill og kommentarer sender du til Plan og bygningsetaten per post eller per e-post. Merk posten/e-posten «Ensjø – Tyngdepunktet» og saksnummer 200507086. Post sendes til: Plan- og bygningsetaten, postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo. Trykk på e-postlenken for å sende til postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Husk fristen 23.12.2013.

Åpent møte om planforslaget:

Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten ønsker velkommen til åpent folkemøte om planforslaget mandag 2. desember fra kl 18-20 i møterom Auditoriet på F21 skole, Fyrstikkalleen skole, Fyrstikkalleen 21, 0661 Oslo.

Les sak hos plan og bygningsetaten

PBE – Sak

Her kan du lese dokumentene som er ute til høring

Link til saksinnsyn!

Link til planforslaget

 

Her kan du lese tidligere saker på Ensjø aktuell informasjon

Kommentarer til saken

Verneverdig bebygelse

Høyder i forslaget

For høy utnyttelse