Reguleringsplanen for Malerhaugveien 25 på Ensjø ble vedtatt i bystyret i desember 2015

M25 008  M25 ny juli 2014

Reguleringsplanen for Boligprosjektet i Malerhaugveien 25 ble vedtatt i bystyret 9.desember 2015. Bystyret vedtok byutviklingskomiteen og PBE sin innstilling og det blir derfor slik at 2 av de seks bygningene må redusere høyden med 1 etasje og at alle byggene blir på 5 etasjer. Dette er i tråd med de fleste høringsuttalelser som har kommet inn og ikke minst så er det i tråd med planprogrammet for Ensjø.

Dette medfører at det blir totalt 177 leiligheter i prosjektet. Prosjektet får en totalutnyttelse på 152 prosent som er nesten innenfor planprogrammet for Ensjø. Endringen medfører at barneskolen som skal bygges på nabotomta får bedrede solforhold.

I dette boligprosjektet har man vedtatt et prosjekt der man har fulgt planprogrammet til punkt og prikke. Vi får håpe at PBE og Byutviklingskomiteen også gjør dette på de kommende sakene som skal behandles på Ensjø området. Av disse så kommer sakene vedrørende Grenseveien 97, Stålverksveien 1 og Malerhaugveien 28 ganske snart til behandling.

Det er grunn til å anta at boligprosjektet i Malerhaugveien 25 kommer ut til salg i markedet rundt sommeren 2016.

Les saksdokumentet her

Les tidligere sak om dette på Ensjø Aktuell informasjon.

M25 ny juli 2014 3  M25 ny juli 2014 1